в Пловдив / РИОСВ

Етикет: РИОСВ

Новини за РИОСВ

През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 115 проверки и са съставили са 7 акта  за констатирани нарушения. Институцията е издала и 5 наказателни постановления на нарушители. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции през месеца са 49 289 лева. РИОСВ е реагирала на 77 жалби и сигнали. Голяма част от тях са свързани с бедстващи животни. В резултат на адекватните действия на експертите, за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 23 екземпляра от защитени видове животни – сови, бързолети, щъркели, таралежи и други. Съставени са актове за неизпълнение на поставени в комплексните разрешителни условия за чистотата на атмосферния въздух – единият е на предприятие за производство на целулоза и хартия в Стамболийски за усетена характерна миризма извън границите на обекта, а вторият – на металургична компания за неосъществени технически мерки за оптимизиране работата на пречиствателни съоръжения за технологични газове. Акт е съставен и на цех за производство на олио в Първомай за непроведени собствени периодични измервания. Възобновена е текуща месечна санкция на предприятие за производство на пелети за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на въглероден […]

Продължава обгазяването на Пловдив. Пет нови сигнала за силни миризми, основно в район „Северен“, са постъпили само за ден в регионалната екоинспекция. Едното място е ул. „Напредък“ и КАТ, където е констатирано струпване на голямо количество отпадъци от различен произход – смесени битови, хартиени, едрогабаритни (тоалетни, мивки, шкафове). Въпреки, че на мястото са били разположени 2 контейнера за отпадъци тип „лодка“ и 4 контейнера тип „бобър“, те са били празни. Инспекторите са станали свидетели на запалени отпадъци, както и на следи от стари огнища, а във въздуха се е носила специфичната миризма на изгоряло. Под указания на РИОСВ горящите отпадъци са били изгасени. Второ място е теренът под моста на Карловско шосе, в близост до Арман махала, при обръщалото на автобуси от градския транспорт. На купчини са изхвърлени стари мебели, гуми, чували, кашони, битови отпадъци. Територията около Окръжна болница също е била силно замърсена основно с промишлени отпадъци. Еко инспекторите отново са посетили и конната база в землището на село Царацово, където в следобедните часове в понеделник възникна пожар, след като бяха запалени отпадъци от торова маса и постеля от слама. При повторната проверка е констатирано, че запалената маса все още тлее и от нея към града се носи неприятна […]

РИОСВ – Пловдив наложи санкция в размер на 7000 лева на голямо предприятие за производство на хартия и целулоза в Стамболийски. Установеното нарушение е свързано с неспазване на едно от задължителните условия в комплексното разрешително, съгласно което всички емисии на вредни вещества от инсталациите на предприятието следва да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства. Операторът не е спазил това условие и е допуснал нерегламентирано изпускане на отпадъчни газове в атмосферата, които са носители на интензивно миришещи вещества. За ситуацията РИОСВ е била информирана от подадени сигнали от граждани за остри миризми в града, след което е предприела спешна проверка.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив организират колоритен детски празник с конкурс за рисунка на асфалт на тема „Цветовете на природата“. Той ще се проведе на 5 юни – Световния ден на околната среда. Събитието се организира по случай 50-годишния юбилей на екологичния празник, обединявайки милиони хора от целия свят, като ги ангажира в усилията за защита и възстановяване на Земята. Организаторите канят децата на Пловдив да се включат в инициативата. Групи, доведени от родители и учители, също са добре дошли. За всеки млад творец ще бъдат осигурени тебешири. Участниците ще научат повече за защитената територия Природна забележителност „Хълм на Освободителите“ и ще имат възможност да участват във викторина за проверка на знанията за околната среда. Предвижда се томбола с награди.  Най-добрите в художествения конкурс ще бъдат отличени с грамоти. РИОСВ – Пловдив ще зарадва всеки от участниците с книжка – богато илюстрирана екологична приказка в рими. Мястото на празника е началото на Централната алея на хълм „Бунарджика“ в района на чешмата, непосредствено над Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване, под Акведуктите (координати: 42.14303019258958, 24.74017436903488). Той ще започне в 10 часа и […]

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) постави срок до 15 февруари на кметовете на общините на територията си да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите си за управление на отпадъците. До тази дата те трябва да изготвят краткосрочни и дългосрочни планове за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии, които да изпратят на екоинспекцията. Тези планове трябва да включват мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното събиране), съхраняването, транспортирането, третирането на битови и строителни отпадъци във всяко едно населено място по такъв начин, че да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуването на сметища и повторното замърсяване на вече почистени терени. На всички кметове е дадено предписание нерегламентираните сметища да бъдат почистени до края на месец март, и да не допускат  последващо замърсяване. След този срок екипи на РИОСВ – Пловдив започват проверки за изпълнението на предписанията, и ако не са изпълнени, ще се налагат глоби на градоначалниците. Освен от кметовете, екоинспекцията е поискала информация и от директора на Областно пътно управление – Пловдив за предприетите от институцията действия за контрол […]

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) надгради системата си за обмен на документи като поредна стъпка към електронното управление в администрацията. Става дума за електронна препоръчана поща, чрез която сигурно се изпращат и получават съобщения. Тя е успешно интегрирана в деловодната система на институцията от ноември. От възможностите, които предлага електронната препоръчана поща могат да се възползват както физически и юридически лица, така и административните органи; лицата, осъществяващи публични функции; организациите, предоставящи обществени услуги. Системата за сигурно електронно връчване включва комплекс от ресурси и услуги по изпращане и получаване на съобщения между активни доставчици и получатели на електронни административни услуги, които са регистрирани в нея. Достъпът до системата се осъществява през уеб интерфейс, на електронен адрес https://edelivery.egov.bg На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат. Позитивите са както за потребителите на услуги, така и за институцията. За достъп до системата не е задължително гражданите да притежават електронен подпис. Регистрацията е възможна и чрез Персонален Идентификационен Код (ПИК), получен от НАП или НОИ. Получени или изпратени чрез системата съобщения се считат […]

Пректът да пробива под Водната палата не застрашава екологията, попадаща в територията му. Това става ясно от позицията на РИОСВ, предвид засиления обществен интерес по казуса. Уведомление за инвестиционното предложение за пробива под Водната палата е депозирано от страна на община Пловдив в РИОСВ – Пловдив през 2013 година. За него е проведена процедура по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и е издадено становище. Съгласно изискванията на същата наредба то е публикувано на сайта на инспекцията в законоустановения срок (на 3.06.2013 г.) и е публично достъпно до 2019 година. Към момента всички становища по чл. 2, ал. 2, издадени между 2012 и средата на 2017 година (включително становището на РИОСВ – Пловдив от 2013 година) са със статус „архивирани“ чрез прекратяване на публичния достъп. Причини за това са липсата на законово регламентиран период от време, в който информацията следва да бъде публично достъпна в интернет и необходимостта от спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. През 2022 година в екоинспекцията е внесена допълнителна […]

Почистването на речните корита е една от основните задачи, които поставя служебният кабинет на всички държавни институции по места, а областните управители са натоварени с нейното осъществяване. Това заяви областният управител на област Пловдив Ангел Стоев при откриването на работна среща с участието на ръководители от РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР),  представители на фирмите изпълнители. В нея участие взеха също неговите заместници – Даниела Николова и Иванка Петкова, както и експерти от областна администрация. „В нашата област са създадени всички необходими условия за превантивни дейности по поречията на реките, при абсолютно спазване на закона, с работеща Междуведомствена експертна комисия и действащи договори с фирми-изпълнители. Необходимо е обаче процедурите да се ускорят и това да стане приоритет в работата на РИОСВ и Басейнова дирекция“, подчерта Ангел Стоев. По думите му трябва да се използва времето преди високите зимно-пролетни води и да се осигури максимална проводимост на речните корита. „Няма да допусна процедурни неуредици да забавят процеса, защото защитата на живота и имуществото на гражданите на областта е моя първа задача“, бе категоричен  областният управител. Той апелира РИОСВ-Пловдив и БДИБР да приемат като приоритет дейностите по почистване и укрепване на речните корита и да съдействат методически на фирмите, съгласно […]

От  24 август данните от пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух в Пловдив сочат плавно повишаване по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10), съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив). Регистрирани са превишения на средноденонощната пределна норма за опазване на човешкото здраве, която е 50 µg/m3. Концентрациите са с най-високи стойности на 26 август – 1,1 пъти от средноденонощната норма в пункт „Каменица“ и  1,4 пъти в пункт „ЖК Тракия“. По информация на Националния институт по метеорология и хидрология причината за повишените концентрации на ФПЧ10 е пренос на прах от Сахара. От РИОСВ – Пловдив припомнят, че следят състоянието на атмосферния въздух, като ежедневно на сайта си публикува информация от двете автоматични станции в секция „Бюлетин за състоянието на въздуха“.

Няма повече новини
Харесайте Facebook страницата ни