Избори 2024

Водещи новини

РИОСВ – Пловдив осуети забранени дейности в природна забележителност „Младежки хълм“

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
РИОСВ - Пловдив осуети забранени дейности в природна забележителност „Младежки хълм“

Сигнал от гражданин за копаене на земни маси и извозването им в района на природна забележителност (ПЗ) „Младежки хълм“ в Пловдив предизвика незабавна съвместна проверка от екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и район „Централен“ при община Пловдив. Експертите се отзоваха на мястото, посочено в сигнала в рамките на 30 минути и по този начин предотвратиха нанасяне на по-сериозни увреждания на защитената територия.

Проверката установи, че на улица „Велбъжд“, срещу новопостроена жилищна кооперация на № 4, на място, попадащо в обхвата на природната забележителност, действително са извършени изкопни дейности. Изкопана с помощта на багер и извозена е смесена земна и скална маса с приблизителни размери около 18 кв. метра. Премахната е храстова и дървесна растителност, попадаща в обхвата на изкопната площ. С помощта на представители на район „Централен“ при община Пловдив е идентифициран управителят на фирма, възложил извършването на непозволените дейности в защитената територия. Предстои отговорните институции да предприемат административнонаказателни действия срещу тях.

Младежки хълм“ е първият от пловдивските тепета, обявен за защитена територия. Още през 1970 г. южната част на хълма с площ 3 ха е приела статута на природна забележителност с цел запазване естествено находище на редки за нашата флора растителни видове, между които и българските и балкански реликтни ендемити четинеста звъника, подуточашково клинавче, румелийска жълтуга. През 1995 г. площта на природната забележителност е увеличена на 36,2 ха, като обхваща почти цялата територия на „Младежки хълм“. Целта на разширяването е запазване на хълма, изграден от сиенитни скали, представляващи уникално геоморфоложко образувание от гледна точка на разположението му и като находище на редки ендемитни растения.

Защитената територия се стопанисва и охранява от Община Пловдив под контрола на РИОСВ – Пловдив. За ПЗ „Младежки хълм“ има действащ План за управление, в който са приети специални режими и норми за ниската и висока паркова зона. Като забрани са предвидени разрушаването и изземването на скални маси, както и всякакво строителство, с изключение на предвиденото в плановете за управление на природните забележителности, както и поддържане на съществуващи сгради, алеи, паркови и инфраструктурни съоръжения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив