в Пловдив / Пловдивски университет

Етикет: Пловдивски университет

Новини за Пловдивски университет

Днес Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловди (РИОСВ – Пловдив) беше домакин на студенти от магистърска програма „Химия и екология“ при Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Под ръководството на пиар – експерта от екоинспекцията и ръководителя на програмата, доц. Георги Патронов, те проведоха изнесена лекция по учебната дисциплина „Научно-изследователска практика“ в направления „обща екология“ и „инженерна екология“. Младите специалисти се запознаха с работата на институцията и прилаганото екологично законодателство. Фокусът беше насочен върху осъществяваната от РИОСВ – Пловдив контролна дейност по отношение на защитата от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, правомощията на държавните контролни органи върху производството, пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа им, мерките за прилагане на европейски регламенти, свързани с регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Дискусии предизвика поднесената от началник отдел «Контролна дейност» информация за Директива Севезо III,  имаща за цел предотвратяване на опасностите от големи аварии, свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях не само за хората, но и за околната среда и осъществяваният контрол на операторите на предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ запълни 59,94% от местата за академичната 2023/2024 година още на първо класиране. Приетите и вече записали се във висшето училище първокурсници са 2 342, от които 1 951 ще се обучават по държавна поръчка, а 391 – срещу заплащане. Това съобщиха от ръководството на най-голямото висше училище в Южна България. Днес се обявяват резултатите от второ класиране, които всички кандидат-студенти могат да проверят на специалния раздел в сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“. Срокът за записване на приетите на второ класиране студенти и подаването на декларации за участие в последното, трето, класиране ще е от 18 до 21 юли 2023 г. включително. За специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ – мъже, кандидат-студентската кампания приключи още на първо класиране, тъй като са запълнени обявените места в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка. Тази година е изключително засилен интересът и към специалността „Теология“, редовно обучение, като 86% от местата в нея са запълнени още след първо класиране, обясниха от висшето училище. В топ 3 на най-високите минимални балове при класирането на втория етап на прием в ПУ попадат специалностите: „Психология“, задочно обучение с бал от 33.78, „Право“, редовно обучение с бал от 31.64 и „Софтуерно […]

На първото заседание на новоизбрания от общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ академичен съвет ректорът – проф. д-р Румен Младенов, който получи втори мандат с огромно мнозинство, предложи новия си управленски екип. Членовете на Академичния съвет, който се проведе на 19 юни 2023 г. в 6 аудитория на Пловдивския университет, гласуваха над четиридесет решения, свързани с учебни, научни, инфраструктурни и кадрови въпроси, касаещи пловдивската Алма матер. Едно от тях беше и утвърждаването на новия екип от заместник-ректори на проф. д-р Румен Младенов, които ще отговарят за различните ресори в Университета. С тайно гласуване представителите на деветте факултета, администрацията и студентския съвет на ПУ избраха петимата заместници на ректора. Заместник-ректор по научноизследователската дейност остава проф. д-р Теменужка Йовчева от Физико-технологичния факултет, която отговаряше за същия ресор и в предния мандат на проф. Младенов. На мястото на доц. Мария Стоянова, която беше избрана за председател на Общото събрание на ПУ, учебната дейност поема проф. д-р Пламен Стоянов от Биологическия факултет. Заради силно развиващата се в положителен аспект проектна дейност на Университета бе утвърден самостоятелен ресор със заместник-ректор проф. д-р Невена Милева от Физико-технологичния факултет. За заместник-ректор по международната дейност и връзките с обществеността академичният съвет избра доц. д-р Борян Янев от Филологическия […]

Дни на отворени врати организират от катедра „Естетическо възпитание“ на Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Инициативата е за всички, които се интересуват от сценични изкуства и искат да се запознаят с изискванията за кандидатстване, обучение и реализация след завършване на специалността „Актьорство за драматичен театър“, съобщиха от факултета. Организаторите допълвят, че програмата е богата и предвижда интересни срещи, ателиета и театрален маратон. Инициативата ще се проведе с театрален маратон на клас „Героите“ от специалност „Актьорство за драматичен театър“, които ще представят „Жененият любовник“ – френски средновековен фарс, „Щастливи дни“ от Самюел Бекет, „Само дом, легло и църква“ от Дарио Фо и Франка Раме, и „Извънредно положение“ от Камен Донев.

Димислава Николова е студентка в ПУ „Паисий Хилендарски“, доброволец и активен млад човек от град Хисаря. Животът ѝ се преобръща на 180 градуса, когато ненадейно получава страшната диагноза „Сарком на Юинг“ (злокачествен рак на костта). Димислава вече е започнала химиотерапия в България, но спешно се нуждае от операция. „Заболяването е изключително рядко и специалисти в тази област няма много, потърсих помощ в чужбина. В Турция ми предложиха надеждно лечение, като запазят костта ми, но сумата за операцията е непосилна за мен и семейството ми“, споделя момичето. В родния си град тя е организатор на редица дарителски и социално ангажирани кампании. Част е от общински младежки клуб „Иноватор“ и участва в инициативи на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. От повече от 7 години Димислава е и активен участник и доброволец в дейностите на общинско предприятие „Младежки център Пловдив“. В следващите седмици предстоят няколко благотворителни събития в Центъра за набиране на средства за лечението ѝ. Ще бъде поставена и кутия за дарения. Всеки, който има желание и възможност, може да преведе избрана сума по дарителската сметка на името на нейната майка Даниела Ганчева Николова: ЦКБ АД Клон Карлово IBAN: BG51CECB979010C2613503 BIC: CECBBGSF

Общо събрание за избор на Ректор и Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с мандат за следващите 4 години ще се проведе на 22 май 2023 г., от 13:00 часа в Спортната зала на висшето училище на бул. „България“ № 236 А. Заповед за това е издадена от проф. д-р Асен Рахнев, Председател на Общото събрание на ПУ. В процедурата по избора ще вземат участие 525 делегати, сред които има представители на всички 9 факултета, както и на двата филиала в Смолян и Кърджали. Сред делегатите на Общото събрание са 420 представители на академичния състав, от които 295 са хабилитирани и 125 – нехабилитирани преподаватели, 94 представители на студентите и докторантите и 11 представители на административния персонал. Присъствието на две трети от всички делегати е необходимият кворум за провеждането на избор. В дневния ред на Общото събрание са включени обсъждане и приемане на отчета на Ректора проф. д-р Румен Младенов за изминалия четиригодишен мандат, както и отчет на Контролния съвет към университета. Доцент по икономика се кандидатира за ректор на ПУ Пайсий Хилендарски До момента са издигнати 3 кандидатури –  на досегашния ректор проф. д-р Румен Младенов, на доц. д-р Атанас Владиков от ФИСН и доц. д-р Теодора Филипова от […]

„Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми“ е темата на кръгла маса, която се открива днес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Събитието е част от работната програма на екипа на университета с ръководител проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, който е интегрална част от академичния консорциум, изпълняващ националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН. Участници в кръглата маса ще бъдат преподаватели от трите университета в Гърция, в които се изучава български език, литература и култура: Христина Марку (Тракийски университет „Демокрит“), Стефания Филипова-Мердзимеки (Университет на Македония, Солун) и Генчо Банев (Атински национален и Каподистриев университет). От българска страна, за смисъла, съдържанието и визията на програмата ще говори и директорът на Института за литература при БАН доц. д-р Елка Трайкова, както и представители на ръководството на Филологическия факултет и университета. Целите на научния форум са да бъдат обсъдени локалните модели на университетската  българистика днес в Гърция; да се стимулира интересът към изучаването на езика, литературата и културата ни; да се насърчат научните изследвания по българистика; да се осъществи обмен на практики и затвърждаване на сътрудничеството в рамките на колегиума от България и чужбина.

С церемония по връчване на отличието „Доктор хонорис кауза“ на в. „Пловдивски университет“ на грузинския поет Роберт Месхи днес стартира шестото издание на Международния фестивал на поезията „ОРФЕЙ“ – Пловдив 2023. Събитието е от 17:30 часа, 10 май, в 7 аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат). Ще бъде промотирана и току-що излязлата в Тбилиси билингва книга със стихове на Роберт Месхи и пловдивския поет Тильо Тилев. На 11 май, четвъртък, от 18 часа в Малката раннохристиянска базилика на Пловдив е официалното откриване на МФП „Орфей“ с участието на 10 поети от 8 страни. То ще е с четене на поезия на роден език от всеки от участниците и превод на български. Специално видеообращение към фестивала с благодарност за българската подкрепа за Украйна – от украинската поетеса Юлия Бережко-Каминска. На 12 май, петък, от 17 часа отново в Малката раннохристиянска базилика на Пловдив ще се състои писателски форум Ars poetica – разговор за поетическото изкуство и орфизма между участниците във фестивала с ученици от хуманитарни гимназии и студенти от ПУ „П. Хилендарски“. Веднага след това – от 18 часа, е церемонията по награждаването на призьорите на шестото издание на фестивала и заключителното четене. Тази година Голямата награда „Орфей“ за изключителни достижения в поезията е за […]

Университет на новите реалности. Това е основното послание в мандатната програма на кандидата за ректор на пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – доц. д-р Атанас Владиков за периода 2023-2027 година. Освен на доц. Владиков, другата кандидатура за ректор на висшето училище, която ще се гласува на Общото събрание на университета на 22 май, е на сегашния ректор проф. Румен Миланов. Основните послания в програмата на доц. д-р Атанас Владиков са спазване върховенство на закона, безпристрастност във взимането на решения, прозрачност, обективност, отвореност, иновативност и повишаване на видимостта и авторитета в световното и Европейското образователно и научно пространство. Предложената мандатна програма е насочена още Пловдивският университет ще бъде ориентиран да развива по-активни партньорства в единното Европейско образователно и научно пространство включване в инициативата за Европейска студентска карта, включване в инициативата Еразъм+ без хартия, оптимизиране на академичните планове, програми и специалности във всички образователно-квалификационни степени, така че студентите да имат по-успешна реализация на пазара на труда, развиване на реални партньорства с частния сектор и засилен диалог с публичните структури, включително национални и европейски, както и  надграждане на цялостната материална база на университета, включително на филиалите в Кърджали и Смолян. Доц. д-р Атанас Владиков е преподавател в университета.

Няма повече новини