Избират нов Ректор и Академичен съвет на Пловдивския университет

Общо събрание за избор на Ректор и Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с мандат за следващите 4 години ще се проведе на 22 май 2023 г., от 13:00 часа в Спортната зала на висшето училище на бул. „България“ № 236 А. Заповед за това е издадена от проф. д-р Асен Рахнев, Председател на Общото събрание на ПУ. В процедурата по избора ще вземат участие 525 делегати, сред които има представители на всички 9 факултета, както и на двата филиала в Смолян и Кърджали. Сред делегатите на Общото събрание са 420 представители на академичния състав, от които 295 са хабилитирани и 125 – нехабилитирани преподаватели, 94 представители на студентите и докторантите и 11 представители на административния персонал. Присъствието на две трети от всички делегати е необходимият кворум за провеждането на избор. В дневния ред на Общото събрание са включени обсъждане и приемане на отчета на Ректора проф. д-р Румен Младенов за изминалия четиригодишен мандат, както и отчет на Контролния съвет към университета. Доцент по икономика се кандидатира за ректор на ПУ Пайсий Хилендарски До момента са издигнати 3 кандидатури –  на досегашния ректор проф. д-р Румен Младенов, на доц. д-р Атанас Владиков от ФИСН и доц. д-р Теодора Филипова от […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Общо събрание за избор на Ректор и Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с мандат за следващите 4 години ще се проведе на 22 май 2023 г., от 13:00 часа в Спортната зала на висшето училище на бул. „България“ № 236 А. Заповед за това е издадена от проф. д-р Асен Рахнев, Председател на Общото събрание на ПУ.

В процедурата по избора ще вземат участие 525 делегати, сред които има представители на всички 9 факултета, както и на двата филиала в Смолян и Кърджали. Сред делегатите на Общото събрание са 420 представители на академичния състав, от които 295 са хабилитирани и 125 – нехабилитирани преподаватели, 94 представители на студентите и докторантите и 11 представители на административния персонал. Присъствието на две трети от всички делегати е необходимият кворум за провеждането на избор.

В дневния ред на Общото събрание са включени обсъждане и приемане на отчета на Ректора проф. д-р Румен Младенов за изминалия четиригодишен мандат, както и отчет на Контролния съвет към университета.

Доцент по икономика се кандидатира за ректор на ПУ Пайсий Хилендарски

До момента са издигнати 3 кандидатури –  на досегашния ректор проф. д-р Румен Младенов, на доц. д-р Атанас Владиков от ФИСН и доц. д-р Теодора Филипова от ЮФ.

Общо 45 са членовете на Академичния съвет, които също ще се избират от делегатите. Ще бъде гласуван и нов състав на Контролния съвет към университета.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини