Пловдивският университет Паисий Хилендарски с нов ректорски екип

На първото заседание на новоизбрания от общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ академичен съвет ректорът – проф. д-р Румен Младенов, който получи втори мандат с огромно мнозинство, предложи новия си управленски екип. Членовете на Академичния съвет, който се проведе на 19 юни 2023 г. в 6 аудитория на Пловдивския университет, гласуваха над четиридесет решения, свързани с учебни, научни, инфраструктурни и кадрови въпроси, касаещи пловдивската Алма матер. Едно от тях беше и утвърждаването на новия екип от заместник-ректори на проф. д-р Румен Младенов, които ще отговарят за различните ресори в Университета. С тайно гласуване представителите на деветте факултета, администрацията и студентския съвет на ПУ избраха петимата заместници на ректора. Заместник-ректор по научноизследователската дейност остава проф. д-р Теменужка Йовчева от Физико-технологичния факултет, която отговаряше за същия ресор и в предния мандат на проф. Младенов. На мястото на доц. Мария Стоянова, която беше избрана за председател на Общото събрание на ПУ, учебната дейност поема проф. д-р Пламен Стоянов от Биологическия факултет. Заради силно развиващата се в положителен аспект проектна дейност на Университета бе утвърден самостоятелен ресор със заместник-ректор проф. д-р Невена Милева от Физико-технологичния факултет. За заместник-ректор по международната дейност и връзките с обществеността академичният съвет избра доц. д-р Борян Янев от Филологическия […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Пловдивски университет Паисий Хилендарски

На първото заседание на новоизбрания от общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ академичен съвет ректорът – проф. д-р Румен Младенов, който получи втори мандат с огромно мнозинство, предложи новия си управленски екип.

Членовете на Академичния съвет, който се проведе на 19 юни 2023 г. в 6 аудитория на Пловдивския университет, гласуваха над четиридесет решения, свързани с учебни, научни, инфраструктурни и кадрови въпроси, касаещи пловдивската Алма матер. Едно от тях беше и утвърждаването на новия екип от заместник-ректори на проф. д-р Румен Младенов, които ще отговарят за различните ресори в Университета.

С тайно гласуване представителите на деветте факултета, администрацията и студентския съвет на ПУ избраха петимата заместници на ректора.

Заместник-ректор по научноизследователската дейност остава проф. д-р Теменужка Йовчева от Физико-технологичния факултет, която отговаряше за същия ресор и в предния мандат на проф. Младенов.

На мястото на доц. Мария Стоянова, която беше избрана за председател на Общото събрание на ПУ, учебната дейност поема проф. д-р Пламен Стоянов от Биологическия факултет.

Заради силно развиващата се в положителен аспект проектна дейност на Университета бе утвърден самостоятелен ресор със заместник-ректор проф. д-р Невена Милева от Физико-технологичния факултет.

За заместник-ректор по международната дейност и връзките с обществеността академичният съвет избра доц. д-р Борян Янев от Филологическия факултет.

Акредитационната дейност на университета ще бъде управлявана от заместник-ректора проф. д-р Станимир Кабаиванов от Факултета по икономически и социални науки.

Проф. Младенов подчерта, че се е спрял на този екип заради професионализма и личностните качества, присъствието и доверието сред академичните среди, както и заради силата на младостта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини