в Пловдив / реставрация

Етикет: реставрация

Новини за реставрация

Работата по възстановяването на колоните, консервацията, реставрацията и експонирането на Източната порта на Филипопол е пред завършване. В това се увериха на място кметът Здравко Димитров и кметът на „Централен“ Георги Стаменов, в чийто район се намират и повечето от културно-историческите забележителности на Пловдив. Преди една година беше даден старт на проекта „По крепостните стени на Филипопол“, в който освен възстановяването на Източната порта влизат още и реставрацията и консервацията на един от запазените до наши дни шест хълма – Небет тебе. Работи се и по подходите, които ще осигуряват достъп до архитектурния комплекс. Източната порта вече се оформя във вида, в който ще изглежда обектът, след като по него приключaт строителните работи. До момента са извършени всички дейности по насипване и трамбоване на определените насипни материали. Предвидените реставрационни намеси по античната улична настилка са минимални, без внасяне на нови каменни плочи и материали на мястото на липсващите, тъй като според археолозите са относително добре запазени. Изправянето на колоните, т.нар. „анастилоза“ също е приключила. Поставени са и капителите. До финала остава да се довършат подпорните стени, рампата за инвалиди, вертикалната планировка, която включва тротоарите, пешеходните пътеки и озеленяването, да се изгради осветлението и поливната система и накрая подреждането на експонатите. […]

До края на седмицата ще започне монтирането на новата дограма на западния корпус на Хуманитарната гимназия. След като в средата на август бяха сложени няколко пробни прозореца от различните видове, за да се прецени дали отговарят на заданието, поетапното доставяне на останалите над 250 дървени рамки вече тече. Тези, които са в добро състояние от автентичните прозорци, ще бъдат запазени и реставрирани. Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, който следи ежедневно ремонта, показа на градоначалника Здравко Димитров напредъка на реставрационните дейности. „По план първо се монтират дограмите, които са към класните стаи, а тези към коридорите ще са последни, за да се избегне възможността при евентуално забавяне да се наруши учебният процес. По фасадата също се работи. В момента се реновира орнаментиката, където е компрометирана. Строителните разтвори с нанасят поетапно по няколко пъти, за да се спази и предписанието, дадено от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) по технологията на реставрацията“, обобщи работата по обекта Стаменов. Здравко Димитров беше запознат и с новопоявилия се казус с подпокривната конструкция на сградата, която е паметник на културата. По време на ремонтните дейности беше установено, че част от покрива се държи не от дърво, а от метал, монтиран назад в годините след […]

Със символична първа копка беше даден старт на строително-ремонтните и реставрационни дейности на къщата на Невена Атанасова. През 2021 г. сградата беше безвъзмездно предоставена от Община Пловдив на Регионалния етнографски музей за експонирането на част от богатите етнографски колекциии, както и за създаването на музейно-образователен център. „Днес стартира първият етап на цялостното преобразяване на къщата на Невена Атанасова, позната още като Къщата на ангелите. Предвиденото финансиране за този етап е 400 000 лв. като той трябва да приключи до края на годината. През втория и третия етап на проекта ще се работи по реставрирането на фасадата, както и по възстановяване на археологията, която се намира в двора“, заяви зам.-кметът по култура Пламен Панов. Той припомни, че миналата година Община Пловдив спечели проект за ревитализиране и реставриране на 7 културни института по Норвежката програма. Съгласно него част от експозициите на музеите в града ще бъдат оживени с нови технологии. „За Етнографския музей е много важно, че след дългогодишно търсене вече от две години разполагаме с втора сграда. С нея ще решим проблема с фондохранилищата, ще има голяма експозиционна площ, както и музейно-образователен център“, коментира директорът доц. д-р Ангел Янков. Сред най-новите атракции в музея ще бъде постоянната експозиция с над 1000 […]

В рамките на два летни сезона ще бъде извършен цялостният ремонт на Хуманитарната гимназия. Това съобщи кметът на район „Централен“ Георги Стаменов на инициирана от него среща с родители на деца от двете училища, помещаващи се в сградата – паметник на културата от национално значение – ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“. Присъстваха и директорите на учебните заведения Емил Начев и Иванка Василева, заместник-кметът по строителство Тодор Пашов и архитект Димитър Джугаланов. Дългоочакваният ремонт започва това лято след общите усилия на районното кметство, родителите и директорите на двете училища. „В случая не може да се говори за реконструкция в традиционния смисъл на думата. Сградата е единичен паметник на културата от национално значение и изискванията към намесите по нея са доста рестриктивни“, подчерта Стаменов. Той обяви, че след разговори с Регионалното управление на образованието, ръководството на общината и директорите, е взето решение децата да не бъдат местени по време на реставрацията, която ще се осъществи в два поредни летни сезона. Ремонтните дейности ще превърнат сградата в строителна площадка, затова ще се използва летния период, когато няма ученици. „Не можем да създаваме стрес и дискомфорт на децата, родителите и учителите. Обмислихме всички варианти“, сподели още кметът и разясни какво […]

На 27 март 2023 г., понеделник, в 11:00 часа ОИ „Старинен Пловдив“ дава началото на консервационно-реставрационните дейности по Къща Павлити, известна още като Синята къща. В присъствието на Кмета Здравко Димитров, заместник- кмета Пламен Панов и медии. За 294 календарни дни и срещу сумата от 149 966,03 лева без ДДС ще бъдат реставрирани фасадите. Средствата са осигурени от община Пловдив и собствени приходи на института. Консервационно-реставрационните дейности, изпълнени в съответствие с проект, съгласуван от Министерство на културата по реда на Закона за културното наследство, трябва да приключат не по-късно от 15 декември 2023 г. Автор на проекта по част КРР е реставраторът Никола Стоянов. Договорът за изпълнение е сключен с фирма „Рестстрой“ ЕООД въз основа на резултатите от приключилата обявена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки. Предстои да се възстановят мазилките и да се изпишат трите фасади по оригинал. Къщата е ремонтирана преди време, тогава покривът е бил възстановен и при него няма проблем. Актуалната реставрация засяга само фасадите, които в момента са обрушени. Къща „Павлити” е възрожденска сграда, разположена на пл. „Св. Неделя” в подножието между Джабаз тепе и Небет тепе. Построена е в средата на XIX век и е била собственост на богатия търговец от Пещера Георги Павлити (Политоглу). С пищната си […]

Кметът Здравко Димитров и зам.-кметът по строителство Пламен Райчев, заедно със зам.-кмета по култура Пламен Панов и кмета на район „Централен“ Георги Стаменов, дадоха старт на проекта „По крепостните стени на Филипопол“. Символично дейностите по проекта стартираха на Небет тепе. „Това е изстрадан проект, който имахме желание да направим още преди 12 години, но обективни и субективни причини това не се случи. Това е проектът, спасен в първите дни на нашия мандат“, коментира градоначалникът Здравко Димитров. За проекта „По крепостните стени на Филипопол“ са осигурени 8 милиона лева, с които ще бъдат реставрирани, консервирани и социализирани два от най-значимите археологически обекти с национално значение в Пловдив – Небет тепе, но и Източната порта. „По крепостните стени на Филипопол“ е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.” В него са включени три обекта на интервенция: античен комплекс Източна порта на Филипопол; археологически комплекс Небет тепе; реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс Небет тепе. Общата стойност на проекта е 8 012 201,89 лв. от които 6 009 151,89 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането е 2 003 050,00 лв., осигурено чрез Фонда за устойчиви градове. Срокът на изпълнение е 24 […]