в Пловдив / проект

Етикет: проект

Новини за проект

Приключи сключването на договори с крайни получатели, кандидатствали за нови отоплителни устройства по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“. Причината е изтичане на срока за изпълнение на проекта и достигане на индикатора за подписани договори с домакинства, заложен по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Всички, които са заявили участие в проекта и не са подписали договор с общината до 01.09.2023 г., ще имат възможност да кандидатстват за следващия програмен период, който се очаква да започне през ноември. Община Пловдив ще обяви и нови дати за прием на декларации, а пилотно в програмата ще могат да участват и „енергийно бедни домакинства“, които ще  могат да кандидатстват за монтирането на фотоволтаични системи 4 kW за производство на електроенергия за собствено потребление. Община Пловдив напомня, че всички домакинства, в които е извършен монтаж на нов отоплителен уред, са длъжни да предадат старите си печки. Демонтажът и събирането на уредите за битово отопление на дърва и въглища се извършва от „Моби – шоп“ ЕООД, като представители на фирмата предварително се свързват с гражданите за уточняване на ден и час на демонтажа. Телефон за контакт с офис на „Моби – шоп“ – […]

Със символични първи копки днес беше даден старт на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на града. Детските градини „Еделвайс“ и „Десислава“ в район „Тракия“, както и ДГ „Светлина“ в „Южен“ са обектите, в които предстои да се въведат мерките за спестяване на енергия и намаляване на въглеродните емисии. Строително-монтажните работи по сградите включват подмяна на дограмата, поставяне на топло- и хидроизолация, подмяна на отоплителните инсталации и ремонт на покривите. Проектът, по който ще се изградят и фотоволтаични системи на покривите на градините, ще осигури производство на електроенергия за собствени нужди, ще се монтира и соларна система. На първата церемония днес в ДГ „Еделвайс“ присъстваха кметът Здравко Димитров, районният кмет на „Тракия“ Костадин Димитров, директорката на градината Надя Загорска, заместник-кметът на район „Южен“ Атанаска Тунтова , в който се намира ДГ „Светлина“, и част от екипа на проекта. Ето какво коментираха те: „Както обещах в началото на мандата създаваме най-добрите условия за децата в градините. Така те ще се чувстват по-комфортно“, каза Здравко Димитров, а районният кмет допълни: „ С изграждането на тези централи разходите ще паднат и градините ще имат повече пари в бюджета, с което […]

В продължение на година, екип от експерти на Община Пловдив и представители на седем културни института от града – Градска художествена галерия (ГХГ), Регионален исторически музей (РИМ), Регионален археологически музей (РАМ), Регионален етнографски музей (РЕМ), Регионален природонаучен музей (РПНМ), Народна библиотека „Иван Вазов“ и Общински институт „Старинен Пловдив“ работят заедно по изпълнението на проект No BGCULTURE-1.001-0016 с наименование „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани,  реставрирани и реновирани места“, финансиран по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Той е на стойност 781 550 лв. за срок от 22 месеца, крайният срок за изпълнение на всички дейности е 30 април 2024 г. Целта на проекта е да подобри управлението и представянето на културното наследство на Пловдив чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространствата на 7-те културни института, да насърчи прилагането на интерактивни методи за представянето му, както и да стимулира културното предприемачество в общината. През месец юни беше монтирана нова техника за интерактивно представяне на експонатите в ГХГ и в РИМ в Пловдив. По проекта са закупени 5 броя таблети, 2 броя […]

Грижата за децата и подкрепата за родителите е основен приоритет за кмета на район „Северен“ Стоян Алексиев. Именно за това той работи активно за решаване на един от най-наболелите проблеми с липсата на места в детските градини и ясли. „Вече е готов проектът за нова детска градина с физкултурен салон на ъгъла на улиците „Победа“ и „Св. Иван Рилски“ до СУ „Пейо Кр. Яворов“. Тя ще разполага  с 4 групи за над сто деца. Имаме издадено разрешение за строеж и се търси финансиране“, съобщи кметът на „Северен“ Стоян Алексиев. Той допълни, че освен това се проектира още една нова детска градина с физкултурен салон за  4 групи за 100 деца двора на ДГ „Бреза“, на ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“ до СУ „Христо Г. Данов“. Това означава допълнителни над 200 места за най-малките жители на района. „С изграждането на новите детски градини ще се реши проблемът с липсата на места  в интерес и на родителите, и на децата“, каза още Стоян Алексиев. Той обясни, че разкриването на допълнителни места в детските градини помага на родителите да се чувстват по-уверени и спокойни. А това им дава възможност да се фокусират върху своята работа и ангажименти, знаейки,  че за децата  се полагат […]

Проектът ще се разглежда за финансиране по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, финансирана от Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта, и при одобрение ще осигури нов физкултурен салон за ОУ „Васил Петлешков“. Финансирането, за което общината е кандидатствала е на максималната допустима по програмата стойност от 1 300 000 лв. с ДДС. Към настоящия момент ОУ „Васил Петлешков“ не разполага с физкултурен салон и учениците нямат възможност да практикуват спортове като футбол, баскетбол, волейбол и т.н. през зимните месеци поради липса на подходящо помещение. Проектът ще осигури проектирането и построяването на закрито спортно съоръжение за нуждите на училището, което да отговаря на всички стандарти за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт. С този проект Община Пловдив продължава своите усилия за осигуряване на съвременна материално-техническа база за пловдивските училища. През месец февруари администрацията подаде проектни предложения за модернизиране на учебната си инфраструктура и обновяване на цялостния облик на сградите на 7 училища по Националния План за възстановяване и устойчивост. От началото на годината Общината е подала проектни предложения на стойност над 60 милиона лева.

Готов е проектът за нова детска градина с физкултурен салон на ъгъла на улиците „Победа“ и „Св. Иван Рилски“ до СУ „Пейо Кр. Яворов“. Тя ще разполага с 4 групи за над сто деца. Имаме издадено разрешение за строеж и се търси финансиране“, съобщи кметът на „Северен“ Стоян Алексиев. Той допълни, че освен това се проектира още една нова детска градина с физкултурен салон за 4 групи за 100 деца двора на ДГ „Бреза“, на ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“ до СУ „Христо Г. Данов“. Това означава допълнителни над 200 места за най-малките жители на района. Новите заведения ще предоставят на родителите сигурност, удобство и възможности за развитие на техните деца. Те представляват важна инвестиция в бъдещето на общността и допринасят за по-добро качество на живот за всички, коментира кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев.

Кметът Здравко Димитров откри обновената и модернизирана Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив. Реконструкцията на съоръжението е част от реализацията на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Приоритетна ос „Води“, “Изпълнение на ранни ВиК проекти”, финансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. На откриването присъстваха още заместник-кметовете Пламен Райчев, Тодор Чонов, Анести Тимчев и Стефан Стоянов, заместник-управителят на ВиК – Пловдив Антон Гълъбов, ръководителят на проекта инж. Павел Павлов и Димитър Теллиев – изпълнителен директор на „ГБС – Пловдив“ Ад, която изпълни проекта. „Днес откриваме един знаков обект за този мандат, с който се гордеем. Пловдивчани заслужават да имат чист въздух и чиста питейна вода, зелени площи и това е една крачка към осъществяването им. Благодаря на строителите, защото този изключително сложен обект получи в началото на месеца Акт 16 от Държавна приемателна комисия без нито една забележка. Днес е ден, който ще остане в историята, защото откриваме най-модерното подобно съоръжение в България. Предстои ни в скоро време да открием и други знакови обекти, с които ще се гордеем, че са изпълнени в този мандат“, заяви при откриването кметът Димитров. „За 2 години и […]

Огненото и светлинно шоу „Палячи“, което е в Топ 5 „Aтракциони на Балканите” в класация на туризма и туристическата анимация за 2019 и 2020, 2021 г., идва в Пловдив в рамките на проекта „Жив Филипопол“ на 16 юни. Основният фокус на трупата е съчетаването на исторически сюжети и събития с модерното изпълнителско изкуство с огън, светлини, спец ефекти, хореография и театър. Артистите, които са от цяла България, ще забавляват публиката на 16 юни от 20 часа в пространството до Римския стадион. Проект „Жив Филипопол“, който ще се случи на 16 и 17 юни, има за цел да разгърне културно-историческия потенциал на Пловдив. Градът да бъде „съживен“ и превърнат в атракция както за любителите участници, така и за зрители и туристи. В рамките на проектните събития Пловдив ще привлече разнообразна аудитория от национален и интернационален мащаб, което ще повлияе благотворно върху туризма и икономиката. Големите публични събития се предвиждат за Форум на Филипопол, Голяма базилика и пространството до Централна поща. В проекта се включват още няколко трупи – „Чигот“, „Дукс Антика“ и „Мос Майорум Улпие Сердице“. „Чигот” е сдружение с нестопанска цел, чието име произлиза от старобългарската дума за мечоносец, елитен воин. Групата е сформирана през 2004 г. и се занимава […]

Междинна пресконференция по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” се проведе вчера в Община Пловдив. Участие в нея взеха ръководителят на проекта заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков, Величка Лазарова – координатор, Мария Ангелова – експерт „Образователни инициативи и проект“ и младежките работници и медиатори по проекта. Георги Титюков припомни, че Експертната комисия на Съвета на Европа поднови знака за качество на Младежки център – Пловдив до 2025 година. „В България единствените два центъра със знак за качество са в Пловдив и Стара Загора.  Общо 14 са центровете в Европа, носители на приза в сферата на младежката работа“, подчерта зам.-кметът. Координаторът по проекта Величка Лазарова представи изпълнените дейности по проекта от неговото начало през юли 2020 г. „Обхванати са 3796 лица като 1001 от уязвими групи, а 895 – от ромски произход. Осъществени са над 30 младежки инициативи с над 800 участници и обучения в 14 населени места. Проведени са редица срещи с бизнеса, както и международен младежки обмени с младежи от Норвегия“, заяви Лазарова. По думите на младежкия работник Калина Дамянова сред предстоящите дейности са провеждането на Международен младежки […]

Няма повече новини