Община Пловдив напредва по проекта за обновяване на 7-те културни института в града

В продължение на година, екип от експерти на Община Пловдив и представители на седем културни института от града – Градска художествена галерия (ГХГ), Регионален исторически музей (РИМ), Регионален археологически музей (РАМ), Регионален етнографски музей (РЕМ), Регионален природонаучен музей (РПНМ), Народна библиотека „Иван Вазов“ и Общински институт „Старинен Пловдив“ работят заедно по изпълнението на проект No BGCULTURE-1.001-0016 с наименование „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани,  реставрирани и реновирани места“, финансиран по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Той е на стойност 781 550 лв. за срок от 22 месеца, крайният срок за изпълнение на всички дейности е 30 април 2024 г. Целта на проекта е да подобри управлението и представянето на културното наследство на Пловдив чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространствата на 7-те културни института, да насърчи прилагането на интерактивни методи за представянето му, както и да стимулира културното предприемачество в общината. През месец юни беше монтирана нова техника за интерактивно представяне на експонатите в ГХГ и в РИМ в Пловдив. По проекта са закупени 5 броя таблети, 2 броя […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Община Пловдив напредва по проекта за обновяване на 7-те културни института в града

В продължение на година, екип от експерти на Община Пловдив и представители на седем културни института от града – Градска художествена галерия (ГХГ), Регионален исторически музей (РИМ), Регионален археологически музей (РАМ), Регионален етнографски музей (РЕМ), Регионален природонаучен музей (РПНМ), Народна библиотека „Иван Вазов“ и Общински институт „Старинен Пловдив“ работят заедно по изпълнението на проект No BGCULTURE-1.001-0016 с наименование „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани,  реставрирани и реновирани места“, финансиран по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Той е на стойност 781 550 лв. за срок от 22 месеца, крайният срок за изпълнение на всички дейности е 30 април 2024 г.

Целта на проекта е да подобри управлението и представянето на културното наследство на Пловдив чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространствата на 7-те културни института, да насърчи прилагането на интерактивни методи за представянето му, както и да стимулира културното предприемачество в общината.

През месец юни беше монтирана нова техника за интерактивно представяне на експонатите в ГХГ и в РИМ в Пловдив. По проекта са закупени 5 броя таблети, 2 броя информационни станции и 5 монитора за Постоянната експозиция на ул. „Съборна“ 14 и за Иконната сбирка на ГХГ. Нова аудиосистема и лаптоп са доставени в експозиция „Съединение на България 1885г” на РИМ – Пловдив.

В рамките на проекта на 27 – 28 юни 2023г. се проведе „Обучение за повишаване на капацитета на културни оператори“. В него участваха представители на 7-те културни института, управляващият екип и експертите по маркетинга и реклама по проекта, НПО, читалища, частни и общински културни организации и заинтересовани лица. Програмата включваше разнообразни лекции и практически занимания, сред които: „Предприемачески дух”, „Как да финансираме нашата проектна идея? Къде, какво, как?“, „Управление и отчитане на проекти“, „Възможности за музеите чрез партньорства и проектни инициативи, „Креативност в ПР комуникацията. Теория срещу практика”, “Медийно отразяване на културни събития”, “Маркетинг на културните организации”, „Авторското право”.

През месец април 2023 г. започна и изпълнението на дейностите по договора за изготвяне на предприемачески план за представяне на културното наследство и привличане на нови публики. Това е стратегически документ, който ще бъде използван като инструмент, предлагащ решения за развитието на културните институти, ангажирани с проектното предложение. Партньорът на община Пловдив по проекта Cross-Cultural IntroductionAS (CC-Intro AS) от Норвегия изпълнява мониторингови функции по разработването на плана. Сред задачите на организацията е да дава препоръки и предложения по отношение на формулирания предфинален документ, като отчитайки неговата експертиза и опит и възможността за пренос на ноу-хау от страните-донори, се гарантира подготовката на максимално ефективен и целесъобразен документ, който да доведе до още по-висока посещаемост и ангажираност на публиките към културното наследство на града.

Предстои изработването на 18 броя витрини за новата експозиция „Ютията през вековете – от появата до наши дни“ на РЕМ – Пловдив. Други 10 броя витрини ще бъдат монтирани в музейната експозиция „Съединение на България 1885г.“ в РИМ – Пловдив. Договорът за изработка, доставка и монтаж е вече сключен, в следващите седмици предстои неговото изпълнение.

В ход към настоящия момент е и процедурата за възлагане на обществена поръчка за изграждане на нова климатична инсталация във фондохранилището на Библиотека „Борис Дякович“ към РАМ – Пловдив, където се съхраняват над 30 хил. тома ценни издания, комплектовани в продължение на 140 години. Планирано е да бъде монтирано и по-икономично, енергоспестяващо, художествено издържано, експозиционно осветление в Залата за временни изложби и в Залата на християнската гробница със стенописи от първата половина на IV в.

Приключи тръжната процедура за извършване на текущ ремонт на зала „Съединение“ на РИМ – Пловдив, който предвижда боядисване на стени, тавани, дървените прозорци и врати, циклене и лакиране на паркета, както и боядисване на стълбищата и прилежащите парапети. Работата започва следващата седмица.

Най-голямото перо от бюджета на проекта е за разработване на мобилно приложение – тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин. То ще функционира глобално из целия град, между всички музеи, галерии, експозиции и културни пространства и вътре в тях. Приложението е базирано на истории от града и добавя стойност в привличането на по-млада аудитория и на туристи, като ще донесе дългосрочни ползи за устойчивото развитие на бизнеса в общината. Софтуерното решение ще притежава и административен модул за менажиране на добавените обекти, експонати и съдържанието за тях (например: текстови, аудио, визуални данни), както и съдържанието на въпросите за играта.

Използвайки мобилно приложение с обогатена/добавена реалност, посетителите на експозициите не просто ще виждат информация, а ще имат възможността да взаимодействат с нея. Предвидено е мобилното приложение да представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти в Община Пловдив по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гид. Чрез мобилното приложение туристите ще научават интересни факти слушайки/четейки двуезичен аудио или текстов файл, а с помощта на добавената реалност (AR) ще получат допълнително въздействие чрез творческа анимация. Чрез функционалностите на quest играта ще бъде провокиран интереса към историята, географията и археологията на най-стария жив град в Европа, което ще допринесе за развитието на интелектуалните умения и ученето за цял живот сред младите хора. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е във финалната си фаза, очаква се работата по приложението да започне в края на месец август.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини