в Пловдив / община Пловдив

Етикет: община Пловдив

Новини за община Пловдив

Дейностите обхващат участъка от жп моста до съоръжението за завиряване на реката, който е с обща дължина от 4333 метра. Той е в урбанизираната територия на Пловдив и е разделен на шест части. В речното корито ще се влиза от съществуващите подходи – три от страната на южния бряг и два – от северния. Договорът със софийската фирма „БКС – Озеленяване“ включва почистване от дървесна и храстова растителност без да се премахват наносни образувания. Срокът за изпълнение е 90 дни, а стойността близо 1 милион лева без ДДС. Очакванията са след приключване на дейностите община Пловдив да поддържа сама коритото на река Марица.

Община Пловдив договори с НКЖИ Бетонният мост да бъде затворен на 15 юни, а не на 15 април, какъвто бе първоначалният срок. Това съобщи кметът Костадин Димитров след среща с ръководството на държавната компания. „Цялата ни нагласа и усилия е демонтажът на моста да се извърши в летния период, за да съвпадне с отпускарския сезон, когато трафикът в града не е толкова интензивен“, посочи Костадин Димитров. Уверенията са до Коледа съоръжението да е изцяло ремонтирано. Заместник-кметът по строителство, устройство на територията и общинска собственост инж. Тошо Пашов допълни, че Община Пловдив е поставила към НКЖИ три условия, които са били изпълнени. „Първото условие беше да се преразгледа проектът, за да се коригират неточностите в него, посочени от Община Пловдив. След като те бяха отстранени, до края на април имаме готовност да издадем разрешение за строеж. Второто изискване бе да се подпише договор между изпълнителя на проекта и НКЖИ, в който да бъдат заложени неустойки, ако не се спазят графиците за изпълнение. Третото условие бе да се подпише споразумението, прието с решение на Общинския съвет през март 2023 г. за предоставяне на имотите на НКЖИ на Община Пловдив. Това е необходимо, за да може подлезът под гарата да стане пълноценна транспортна […]

Започва приемането на документи за 16-тото издание на конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“, който се организира от отдел „Спорт и младежки дейности“ – Община Пловдив. Надпреварата дава възможност за участие на всички български граждани от 18 до 35-годишна възраст с постоянен или настоящ адрес на територията на Пловдив. Бизнес планове се приемат в деловодството на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ №1. Допустимият обем на разработките е 25 страници, като е необходимо идеите да бъдат реалистични и осъществими на практика. Към бизнес плановете трябва да бъде приложена автобиография на кандидата и необходимата информация за участие. Жури, в което влизат външни експерти, академични преподаватели, представители на студентските съвети, журналисти и представители на общинската администрация, оценяват работите на участниците в два етапа и определят четирите най-добри бизнес плана по различни критерии. Победителят получава голямата награда – чек на стойност 10 000 лв., класиралият се на втора позиция – 6 000 лв. , а двамата участници, спечелили трето място вземат по 3 000 лв. Крайният срок за подаване на документи за конкурса е до 17.05.2024 г.

За поредна година Община Пловдив провежда инициатива, с която ще поощри собствениците на домашни кучета и котки да кастрират своите любимци. Кампанията е с продължителност от 15-ти март до 15-ти декември 2024 г. В нея могат да се включат собственици на идентифицирани домашни кучета с извършена административна регистрация в Пловдив, както и собственици на домашни котки, притежаващи надлежно издадени ветеринарномедицински паспорти. Желаещите да се възползват от условията по кампанията ще могат да получат талон за отстъпка от стойността на манипулацията „кастрация на домашно куче/котка”. Талони ще се предоставят във всяка от районните администрации по местоживеене или в Община Пловдив, Дирекция „Екология и управление на отпадъците“. За кучета отстъпката ще е 45 лева, за котки отстъпката ще е 35 лева. Собственикът ще доплати остатъка от стойността на манипулацията на място във ветеринарния кабинет. До момента участие в кампанията са заявили следните ветеринарни амбулатории/кабинети : Д-р Пламен Хърков – ул.”Николай Гогол” – № 18; тел.: 0887/771 537 Д-р Николай Боянов – ул.”Константин Геров” – № 30; тел.: 0884/030 109 Д-р Стефан Стефанов – бул.”Н. Вапцаров” – № 3; тел.: 0888/389857 Д-р Надежда Костадинова – бул.”България” – № 276; тел. : 0888/83 83 42 Д-р Георги Сяров – ул. „Захари Стоянов“ – № 62; : 032-24-52-07 От общината призовават в […]

Община Пловдив привлече нови 33 499 191 лв. за образователна инфраструктура в рамките на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и науката. Три учебни заведения, две детски ясли и пристройки на други две детски ясли са одобрени за финансиране. Сред тях е чаканата десетилетия нова сграда на Математическата гимназия. Нови сгради ще имат и ОУ „Княз Александър I“ и СУ „Свети Патриарх Евтимий“. „Математическата гимназия да има модерен и иновативен дом – това е приоритет, за който работя още като районен кмет. За нея отредихме специален терен в „Тракия”. Благодаря на заместник-кмета по образование  Владимир Темелков и екипа на отдел „Европейски политики” за упоритата работа при изготвянето на проектите”, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. „Обновяването на образователната структура е цел, която ще преследваме през целия управленски мандат. Децата на Пловдив заслужават да учат и да се възпитават в нови училища и детски градини”, каза от своя страна заместник-кметът Владимир Темелков. Ето и пълния списък с одобрените обекти: ,,Изграждане на нова сграда на Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив – грантово финансиране на стойност 7 500 000 лв.; ,,Изграждане на нова сграда на […]

Савина Петкова е назначена за заместник-кмет с ресор „Транспорт“ в Община Пловдив. До момента тя бе общински съветник и заместник-председател на Общински съвет – Пловдив. Богатият й административен и ръководен опит е като председател на Общинския съвет в Пловдив, директор на общинската дирекция „Правно-нормативно обслужване“ и главен юрисконсулт в същата дирекция. В мандат 2015 – 2019 година е член и на Управителния съвет на Националната асоциация на Председателите на Общинските съвети в Република България. „Приоритетите в работата ми като заместник-кмет ще бъдат осигуряване на безопасен, екологичен и редовен градски транспорт за пловдивчани, подобряване на паркирането в града и регулиране на трафика и безопасността на движението“, заяви заместник-кметът Савина Петкова. Тя завършва СОУ „Св. Константин-Кирил Философ“ в Пловдив. Дипломира се като магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Експерт е по административно и гражданско право. От 1994 до 2000 година е адвокат на свободна практика и член на Адвокатската колегия в Пловдив. В периода от 2000 до 2011 година е в състава на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив.

Община Пловдив обявява конкурс за идеи, които да дадат насока за предназначението на бившата сграда на БНБ на ул. „Райко Даскалов“, съобщиха на съвместна пресконференция кметът Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, председателят на КАБ арх. Чавдар Тенев и арх. Васил Шилев от САБ. Кметът Костадин Димитров бе категоричен, че от сега нататък конкурсното начало и прозрачността ще залегнат във всички значими за Пловдив проекти, а представителите на двете архитектурни гилдии приветстваха това. „Тази инициатива е водена от мисията ни, основана на трите стълба – грижа, визия и детайл. Целта е да положим грижа за културното ни наследство, да разработим визия за неговото реинтегриране по подходящ начин в съвременния динамичен град и да покажем внимание към детайла, в синхрон със средата“, посочи Костадин Димитров. Той допълни, че идеята е сградата да бъде обживена и да се превърне в поредното притегателно място в най-дългата пешеходна зона в Европа. „Това е уникален шанс за бившата сграда на БНБ да бъде не просто съкровищница, пазеща историята и архитектурата на Пловдив, а ключов елемент, който отразява духа на Пловдив в европейската столица на културата“, коментира кметът Костадин Димитров. Заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов изтъкна, че двете изисквания, […]

Община Пловдив е одобрена с още една Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ): „По пътя на Античността“ – Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион. Концепцията, по която Пловдив е водеща организация, е разработена съвместно с общините Стара Загора и Хисаря. Като партньори са привлечени и Организация за управление на Тракийски туристически район (ОУТТР), Сдружение „БГ Бъди активен“, ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ – Пловдив, СУ „Хр. Смирненски“ – Хисаря и ПГОХ „Р. Княгиня“ – Ст. Загора. „По пътя на Античността“ предвижда създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността чрез мерки за благоустройство, реставрация, консервация и социализация на културно-исторически забележителности на територията на трите общини. Предвидените дейности и инвестиции в община Пловдив са насочени към: благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античния форум на Филипопол – изток и юг и Кръгла кула – част от укрепителната система на Филипопол; изграждане на Туристически информационен център; изготвяне на планове за опазване и управление на обектите от римското културно наследство; надграждане на системата за дуално обучение в професионалните училища. Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „По пътя на Античността“ е подготвена и разписана от експертите от отдел „Култура, археология и […]

Преди гласуването кметът на Пловдив Костадин Димитров призова общинските съветници да подкрепят финансовата рамка на Пловдив. „Бюджет 2024 г. е балансиран и реалистичен, това е бюджетът на пловдивчани. Той е направен по такъв начин, че да осигури плавен преход от миналия към настоящия мандат. Чака ни още много работа, за да направим Пловдив още по-приветлив, модерен и привлекателен. Моля да подкрепите финансовия план в името на развитието на града ни“, апелира Костадин Димитров. Той допълни, че фокусът на администрацията е насочен към финансова стабилизация на Община Пловдив. В началото на заседанието заместник-кметът по финанси и стопански дейности Женя Петкова представи основните параметри на бюджета на Пловдив. Финансовата рамка е в размер на 683 918 800 лева. 383 772 473 лева от тях са приходите от дейности, делегирани от държавата и 300 146 327 лева – от местни дейности. „Бюджетът за 2024 г. следва да приключи поетите финансови ангажименти от предишния мандат и да положи основата на новото начало. Той предвижда довършване на инфраструктурни проекти от миналия мандат и мащабни инвестиции в образователна, културна и социалната инфраструктура, развитие и благоустройство на кварталите, подобряване на чистотата в града, проектиране на паркове, зелени пространства, поливни системи и обогатяване на културния календар“, посочи Женя […]

Няма повече новини