Избори 2024

Водещи новини

Откриха обновената и модернизирана Пречиствателна станция за отпадъчни води

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Пречиствателната станция за отпадъчни води - Пловдив вече има Акт 16

Кметът Здравко Димитров откри обновената и модернизирана Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив. Реконструкцията на съоръжението е част от реализацията на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,

Приоритетна ос „Води“, “Изпълнение на ранни ВиК проекти”, финансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

На откриването присъстваха още заместник-кметовете Пламен Райчев, Тодор Чонов, Анести Тимчев и Стефан Стоянов, заместник-управителят на ВиК – Пловдив Антон Гълъбов, ръководителят на проекта инж. Павел Павлов и Димитър Теллиев – изпълнителен директор на „ГБС – Пловдив“ Ад, която изпълни проекта.

„Днес откриваме един знаков обект за този мандат, с който се гордеем. Пловдивчани заслужават да имат чист въздух и чиста питейна вода, зелени площи и това е една крачка към осъществяването им. Благодаря на строителите, защото този изключително сложен обект получи в началото на месеца Акт 16 от Държавна приемателна комисия без нито една забележка.

Днес е ден, който ще остане в историята, защото откриваме най-модерното подобно съоръжение в България. Предстои ни в скоро време да открием и други знакови обекти, с които ще се гордеем, че са изпълнени в този мандат“, заяви при откриването кметът Димитров.

„За 2 години и половина с усилията на много специалисти бе реализиран този обект, който няма аналог в нашата страна. Тази пречиствателна станция не е нова, от 1986 година е, но трябваше да бъде модернизирана, за да отговаря на новите изисквания на Европейския съюз. Сега сме сигурни, че отпадните води ще се заустват в река Марица напълно пречистени от биогенните елементи азот и фосфор, който замърсяват околната среда. Сега реката е с чиста вода по цялото си поречие след град Пловдив“, каза в словото си ръководителят на проекта инж. Павлов.

Модернизирането на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив е на стойност 70 449 249,32 лева с ДДС.

Проектът включва рехабилитиране на съществуваща инфраструктура   и изграждането на нови съоръжения за отстраняване на азотните съединения чрез биологична нитрификация и денитрификация, отстраняването  на фосфорните съединения  и нови съоръжения за стабилизиране и обезводняване на утайката.

За пълно биологично пречистване на водата  са реконструирани съществуващи биобасейни и са изградени нови съоръжения за биологично отстраняване на фосфора, както и реагентно стопанство за химическо  отстраняване на фосфора. Утайковото стопанство е изцяло модернизирано.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив