в Пловдив / акции

Етикет: акции

Новини за акции

„До края на месец март се предвижда акциите на Варна в Пловдивския панаир да бъдат върнати от общината на държавата“. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов на работно посещение в морската столица на страната. Той допълни, че има изготвена стратегия за развитието на Панаира, която е представена пред Общинския съвет в Пловдив и има готовност това да се случи във Варна. Вече има предложения и за организиране на съвместни събития в Пловдив, които да се състоят още тази година, каза още икономическият министър. Богданов подчерта още, че с навременните усилия на Министерството на икономиката и индустрията е предотвратено акциите на държавата в Пловдивския панаир да бъдат прехвърлени на дружеството „Пълдин туринвест“, собственост на бизнесмена Георги Гергов. Припомняме, че още в началото на юни миналата година, министър Богданов разпореди пълен правен анализ по казуса. В средата на юли беше предявен иск за признаване на собствеността на държавата върху акциите, като към настоящия момент с влезли в сила определения са уважени и двете особени искания – за спиране на вписването на апорта в Търговския регистър и за налагане на запор на акциите.

Апелативният съд в Пловдив потвърди спирането на вписване на апорта на акциите от Пловдивския панаир от община Варна до края на производството в Софийския градския съд. Това прегражда възможността акциите от панаира да отидат в частното дружество на Георги Гергов „Пълдин туринвест“, коментира депутатът от ДБ Пловдив Йордан Иванов. До тук се стигна след като през юли държавата, в лицето на Министерството на икономиката и индустрията, заведе иск за собствеността на акциите. Така спря вписването на апорта в Търговския регистър и запорира акциите в Централния депозитар.

Запорирани са акциите, предмет на апортна вноска от страна на Община Варна към частното дружество „Пълдин Туринвест“ АД, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. По този начин за момента не могат да бъдат прехвърлени акциите на държавата в Пловдивския панаир към частното дружество, до приключване на съдебния спор, съобщават от Министерство на икономиката и индустрията (МИЕ). Съдът допусна обезпечение на предявения от Държавата иск, действаща чрез МИЕ срещу Община Варна, чрез налагане на запор върху 16 314 400 поименни безналични акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. „Защитата на обществения интерес и собствеността на държавата е само първата стъпка. Следва да възродим потенциала на Панаира и да гарантираме ефективното му управление оттук нататък“, коментира министър Богдан Богданов. Още при встъпването си в длъжност министър Богданов разпореди да бъде направен пълен анализ на всички възможни правни действия от страна на Министерството на икономиката и индустрията по казуса с Пловдивския панаир, така че да бъде защитен държавният интерес. След направения анализ, с решение на Министерския съвет, бе възложено на министъра да предприеме всички възможни действия. От страна на Министерството на икономиката и индустрията бе заведено дело с два иска.  Депозирана бе молба за спиране на вписването на апорта […]

Министърът на икономиката Богдан Богданов е предприел съдебни действия срещу община Варна във връзка със собствеността на Пловдивския панаир. Този ход временно спира регистрацията на сделката между бизнесмена и почетен консул на Русия Георги Гергов и местната власт във Варна. Ако сделката се осъществи, Гергов на практика ще получи пълен контрол върху панаира, а държавата ще загуби всякакво влияние върху изложбения център. Според Търговския регистър Богданов е завел иска на 14 юли, както съобщи Веселина Александрова, пловдивски общински съветник от Демократична България. Веднага след встъпването си в длъжност министърът на икономиката разпореди правен анализ на казуса с Пловдивския панаир, за да се намери начин да се предотврати придобиването му. Спорът е съсредоточен около прехвърлянето на 29% от акциите на панаира от държавата на община Варна през 2016 г., по време на втория кабинет на Бойко Борисов. Богданов оспорва това прехвърляне, като цели акциите да бъдат върнати на държавата и да бъде отменено депортирането им в дружеството „Пълдин Туринвест“. Контролът на Гергов върху Пловдивския панаир зависи от прехвърлянето на акциите на община Варна към дружеството „Пълдин Туринвест“, контролирано от почетния консул на Русия, в което община Пловдив също има дял. Чрез тази сделка делът на Гергов в изложбения център ще нарасне […]

Парламентът няма да разгледа днес проекторешението на ПП-ДБ за изискване от Министерството на икономиката да апортира варненските акции в Пловдивския панаира в Централния депозитар. Преди дни точката мина през ресорната парламентарна комисия. Вчера замяната на пловдивските и варненските акции отпадна от заседанието на ОбС на Пловдив, но малко по-късно стана ясно, че министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов е разпоредил пълен анализ на всички възможни действия от страна на Министерството на икономиката и индустрията по казуса с Пловдивския панаир за защита на държавния интерес. Това е причината днес предложението да не се разглежда от депутатите. Министърът на икономиката разпореди проверка по казуса с Пловдивския панаир През 2017 г. Общинският съвет на Варна взе решение за безвъзмездно прехвърляне от общината на държавата в лицето на министъра на икономиката на над 16 млн. броя безналични акции, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“. Решението обаче и до днес не е изпълнено. Четири години по-късно – през 2021 г., местният парламент на морския град взима друго решение за апортиране на притежаваните от общината акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ в „Пълдин туринвест“, контролирано от Георги Гергов, а Министерството не е уведомено за този акт. Извадиха точката за акциите на Панаира от […]

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов разпореди да бъде направен пълен анализ на всички възможни действия от страна на Министерството на икономиката и индустрията по казуса с Пловдивския панаир за защита на държавния интерес. През 2017 г. Общински съвет – Варна взе решение за безвъзмездно прехвърляне от община Варна на държавата в лицето на министъра на икономиката на над 16 млн. броя безналични акции, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“. С това решение общинските съветници възлагат на кмета на община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърлянето им. Решението обаче не е изпълнено. Извадиха точката за акциите на Панаира от заседанието на Общинския съвет Четири години по-късно – през 2021 г., Общински съвет – Варна взима друго решение за апортиране на притежаваните от общината акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ в „Пълдин туринвест“, като Министерството не е уведомено за този акт. След този момент Министерството на икономиката и индустрията не е било страна в казуса. След решението, с което Апелативен съд – Пловдив излезе с определение, че Агенцията по вписванията няма правен интерес по него, от ресорното министерство разпоредиха цялостен правен […]

Предложението на „Демократична България“ Пловдив и Варна да разменият своите акции в Панаира, за да позволят на Пловдив да придобие 29% от изложението и да има пряко участие в него, бе отхвърлено на заседанието на общинския съвет. Предложението бе направено от Йордан Василев от групата „Автентична лява БСП“. Всичко това се случи на заседанието на местния парламент в Пловдив, където точката предизвика дебати и размяна на мнения. Социалистите в общинския съвет изразиха противоположното на очакваното мнение по въпроса, а предложението не намери подкрепата на съветниците от ГЕРБ. Казусът с Пловдивския панаир получи още време Напомняме, че дневният ред на заседанието включваше предложението на съветническата група на ДБ-Пловдив, което позволява на общината да придобие 29% от Международния панаир. Предложихме Община Пловдив да предостави на Варна 16% от притежаваните от нас 25% акции в дружеството, като в замяна да получим 29% от акциите на морския град в Панаира, от които Варна искаше да се откаже. Така и двете общини биха спечелили, обясни председателят на съветническата група на ДБ-Пловдив, адвокат Веселина Александрова. Тя посочи, че ако предложението беше прието от двете общински съвети, Варна щеше да получи два пъти повече акции от предложението на Георги Гергов с апорта, а Пловдив щеше да придобие […]

„Съобразил съм се изцяло с решенията на ОбС и на съда по отношение на Панаира. Каквото трябва, ние сме го направили. Държавата трябва да се намеси и прецени на кой да даде акциите и кой да менажира Панаира. Имахме уверението за това, но не стана“. Така кметът на Пловдив Здравко Димитров коментира предложението на съветниците от ДБ в града на тепетата чрез замяна на акции между пловдивската и варненската община, градът ни да може да придобие 29% от Международния панаир и за първи път да има пряко участие с акции в него. Здравко Димитров посочи още, че освен Панаира, Пловдив никога не е притежавал и едноименното летище. Той остро разкритикува работата на общинските съветници, като заяви, че заради отхвърлените предложения за изграждане на ново училище в „Западен“, санирането на бившия Партиен дом и почистването на река Марица, Пловдив е изгубил близо 30 милиона лева. „Управлявам в кръгова отбрана от началото на мандата. Повечето съветници само си разкарват рокличките и костюмите и както някои будни граждани, бойкотират добрите решения, които предлагаме“, коментира Здравко Димитров. По думите му, финансовата корекция от 17,5 милиона лева за пречиствателната станция е отпаднала, но не поиска да съобщи повече подробности. По отношение на довършването на пробива […]

Парламентът днес ще разгледа проекторешението на ПП-ДБ за изискване от Министерството на икономиката да апортира варненските акции на Панаира в Централния депозитар. Утре казусът ще се дебатира и в пловдивския общински съвет. В дневния ред на заседанието е включено предложението на групата съветници на ДБ-Пловдив, а именно – общината да може да придобие 29% от Международния панаир и за първи път да има пряко участие с акции в него. Общинският съвет ще гласува възможността Пловдив да придобие 29% от Панаира Предлагаме Община Пловдив да даде на Варна 16% от притежаваните на града на тепетата 25% в дружеството, като за сметка на това чрез замяна получи 29%-те процента на морския град в Панаира, от които иска да се откаже. Така печелят и двете общини, обясни вече председателят на групата съветници на ДБ – Пловдив адвокат Веселина Александрова. По думите й, ако предложението бъде прието от двата общински съвета, Варна ще получи два пъти повече акции, отколкото от схемата на Георги Гергов с апорта, а Пловдив ще получи за първи път пряка собственост върху акции от Панаира и ще продължи да има блокираща квота.

Няма повече новини