Избори 2024

Водещи новини

Министърът на икономиката разпореди проверка по казуса с Пловдивския панаир

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Министерство на икономиката и индустрията

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов разпореди да бъде направен пълен анализ на всички възможни действия от страна на Министерството на икономиката и индустрията по казуса с Пловдивския панаир за защита на държавния интерес.

През 2017 г. Общински съвет – Варна взе решение за безвъзмездно прехвърляне от община Варна на държавата в лицето на министъра на икономиката на над 16 млн. броя безналични акции, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“. С това решение общинските съветници възлагат на кмета на община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърлянето им. Решението обаче не е изпълнено.

Извадиха точката за акциите на Панаира от заседанието на Общинския съвет

Четири години по-късно – през 2021 г., Общински съвет – Варна взима друго решение за апортиране на притежаваните от общината акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ в „Пълдин туринвест“, като Министерството не е уведомено за този акт.

След този момент Министерството на икономиката и индустрията не е било страна в казуса. След решението, с което Апелативен съд – Пловдив излезе с определение, че Агенцията по вписванията няма правен интерес по него, от ресорното министерство разпоредиха цялостен правен анализ и проучване на всички възможни действия на министерството в тази ситуация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив