ВАС отмени наложената санкция на Община Пловдив по Транспортния проект на града

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Пловдив - изглед

Върховният административен съд отмени наложената в края на 2021 г. санкция на Община Пловдив по Транспортния проект на града. Актът на магистратите е от 24. 11. 2022 г. отменя решението на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. за налагане на финансова корекция в размер на 5% от стойността на реално верифицираните разходи по Договор № BG161 POOO1/1.5-03/2011/001-D-10 с изпълнител „Индра Системс С.А.-КЛОН“ КЧТ. Отменя и решението на Административния съд в Пловдив, с което беше потвърдена наложената санкция.

Върховният административен съд е намерил, че при постановяването на решението на Управляващия орган са допуснати редица нарушения на административно производствените правила, водещи до ограничаване на възможността на Община Пловдив за защита по наведените в решението на Управляващия орган твърдения, послужили като основание за издаване на крайния акт и за налагане на финансовата корекция.

С това решение съдът задължава Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да възстанови на местната администрация сумата от 905 785.02 лв., както и пълният размер на направените по делото разноски.

Зам.-кметът Тодор Чонов коментира, че възстановената сума ще бъде реинвестирана в електронно-билетната система, за която е обявена обществена поръчка.

Той припомни, че Община Пловдив заведе иск срещу испанската „Индра“ на стойност 1,5 млн. лв. за неизпълнение на Транспортния проект по безпрепятствено въвеждане на електронно-билетната система, изтеглена е и банковата гаранция в размер на 600 000 лв.

„Администрацията предприе всички действия за защита на обществения интерес“, каза още зам.-кметът Тодор Чонов и допълни, че точно това е причината да бъде създадено и общинското дружество „Екобус“, което да осигури екологичен и сигурен градски транспорт в Пловдив.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл
© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив