Етикет: ВАС

Новини за ВАС

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди, че 32 фирми са организирали картел в Пловдив, за да се възползват от държавната програма за саниране, като налагат прекомерно завишени цени, пише Economic.bg. Това повтаря по-ранната позиция на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 2021 г., която наложи санкции на обща стойност над 350 хил. лв. Въпреки това това решение беше обжалвано, в резултат на което решаването на случая се случи седем години след началото на първоначалното разследване. Струва си да се отбележи, че търгът за саниране на сгради в Пловдив се провежда през 2015 г., подкрепен от държавната програма за енергийна ефективност на жилищни блокове, инициирана от партия ГЕРБ. Преписката е образувана през 2016 г. след сигнал от служител на община Търговище. Впоследствие е образувано разследване за проучване на потенциален картел в три български общини: Търговище, Гоце Делчев и Пловдив, всички свързани с първоначалния сигнал. Дейностите на картела в първите две общини бяха разкрити до края на 2019 г., но присъдата по отношение на Пловдив все още не беше произнесена. В решение от 2021 г. КЗК потвърди съществуването на картел с участието на 32 дружества, които са манипулирали процедура за възлагане на обществени поръчки по програмата, като са се сговорили да […]

РУО Пловдив прекрати конкурсите за директор на 34 училища в Пловдив и областта. Това се случва само два дни преди старта на новата учебна година. Мотивът за заповедта на началника на институцията Антоанета Пакова е влязло в сила решение на ВАС, което отменя част от Наредбата за провеждането на конкурси за длъжността в системата на предучилищното и училищното образование, уреждаща състава на оценяващите комисии. Според решението на магистратите, в тях не трябва да има представители на МОН. Така РУО ще има трима членове, а останалите две места ще са за представител на съответната община и на обществения съвет на учебното заведение. Заповедта касае директорите на 20 учебни заведения в региона и 14 в Пловдив, между които СУ „Найден Геров“, Националната търговска гимназия, Основните училища „Княз Александър I“, „Алеко Константинов“ и  „Яне Сандански“, Професионалните гимназии по транспорт, архитектура и електротехника. Очакванията са конкурсите за училищни директори да бъдат обявени след местните избори в края на октомври. Дотогава трябва да бъдат изчистени и приети всички текстове по спорната наредба.

ВАС отхвърли обжалването на кмета на община Родопи Павел Михайлов на решението на ОбС на града на тепетата за присъединяването на Белащица към Пловдив. Според висшите магистрати, липсва правен интерес от оспорването и затова оставят жалбата без разглеждане и прекратяват производството по делото. След решението на ВАС областният управител на Пловдив Ангел Стоев може да насрочи провеждането на референдум в Белащица за присъединяването на Пловдив. Допитването може да се случи заедно с местните избори. Преди това Ангел Стоев изпраща писмо до общинския съвет на Родопи, който трябва да вземе решение. Ако съветниците отново откажат допитването, то тогава областният управител може го насрочи. Припомням, че през ноември, миналата година, местният парламент на община Родопи отхвърли с мнозинство предложението за провеждане на референдум за присъединяването на Белащица към Пловдив. Председателят Георги Цанков и кметът на общината Павел Михайлов изразиха отрицателното си становище за провеждане на допитването и оспориха процедурата по събирането на подписи за референдума. Преди това без нито един глас „против“ или „въздържал се“ ОбС на Пловдив прие отделянето на Белащица от община „Родопи“ и присъединяването към града на тепетата, като запази статута си на село и стане 7-то кметство на града. Референдумът за отделяне на Белащица от община Родопи беше […]

Върховният административен съд отмени наложената в края на 2021 г. санкция на Община Пловдив по Транспортния проект на града. Актът на магистратите е от 24. 11. 2022 г. отменя решението на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. за налагане на финансова корекция в размер на 5% от стойността на реално верифицираните разходи по Договор № BG161 POOO1/1.5-03/2011/001-D-10 с изпълнител „Индра Системс С.А.-КЛОН“ КЧТ. Отменя и решението на Административния съд в Пловдив, с което беше потвърдена наложената санкция. Върховният административен съд е намерил, че при постановяването на решението на Управляващия орган са допуснати редица нарушения на административно производствените правила, водещи до ограничаване на възможността на Община Пловдив за защита по наведените в решението на Управляващия орган твърдения, послужили като основание за издаване на крайния акт и за налагане на финансовата корекция. С това решение съдът задължава Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да възстанови на местната администрация сумата от 905 785.02 лв., както и пълният размер на направените по делото разноски. Зам.-кметът Тодор Чонов коментира, че възстановената сума ще бъде реинвестирана в електронно-билетната система, за която е обявена обществена поръчка. Той припомни, че Община Пловдив заведе иск срещу испанската „Индра“ на стойност 1,5 млн. лв. за неизпълнение […]