в Пловдив / спортни площадки

Етикет: спортни площадки

Новини за спортни площадки

Две общински училища ще получат нова спортна инфраструктура по „Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища – 2023 г.“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Заместник-кметът по образование, бизнес развитие и европейски политики Владимир Темелков допълни, че ще бъдат изградени комбинирани спортни площадки за няколко вида спорт на открито в дворните пространства на Основно училище „Яне Сандански“ и Основно училище „Райна Княгиня“. Учениците в ОУ „Яне Сандански“ ще могат да играят волейбол, хандбал и футбол на новата площадка, а в ОУ “Райна Княгиня“ – футбол и народна топка. Площадките ще бъдат със специализирана настилка и ще бъдат оборудвани със съоръжения за различни видове спорт. По този начин ще се осигури безопасно провеждане на часовете по Физическо възпитание и спорт и ще бъдат насърчени физическа активност и здравословния начин на живот сред подрастващите. Общата стойност на привлечените средства по двата проекта е 342 930 лева, като ресурсът се осигурява изцяло по Програмата на МОН. По същата Програма миналата година Община Пловдив спечели проекти за нови спортни площадки в езиковите гимназии „Иван Вазов“ и „Пловдив“, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и Математическа гимназия „Академик Кирил […]

За четвърта поредна година Община Пловдив реализира програмата за изграждане или ремонт на спортни площадки и облагородяване на дворните пространства в общинските училища. Максималният размер на финансирането от страна на Община Пловдив за един проект е в размер на до 80% от допустимите разходи, но не повече от 48 000 лв. с ДДС. Общо 15 общински училища са подали проекти за финансиране през 2023 г. на стойност 752 058,43 лв. Собственият принос на училищата е в размер на 149 588,94 лв., а исканото финансиране от Община Пловдив възлиза на 602 467,69 лв. Финансиране ще получат всички 15 кандидатствали училища със сумата от 561 621,40 лв., като съфинансирането от тяхна страна е в размер на 142 478,68 лв. Предвижда се изграждане, ремонт, обезопасяване и сертифициране на спортните площадки, както и облагородяване на дворните пространства, осигуряване на мерки за достъпна архитектурна среда, текущ ремонт на санитарни помещения и премахване на опасни постройки/съоръжения. “Стартирахме тази програма в началото на мандата на кмета Здравко Димитров с цел да подкрепим училищата и да подобрим състоянието на дворните пространства. За 4 години сме финансирали проекти в 42 училища от общо 52 общински. Това е една от много успешните ни инициативи в общинската образователна програма. Инвестициите са […]

Зам.-кметът Стефан Стоянов и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов откриха поредната обновена мултифункционална спортна площадка на открито. Тя се намира в ОУ „Д-р Петър Берон“ и е реализирана по общинската подпрограма за облагородяване на дворните пространства в училищата. Новата спортна база е пригодена за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт и хокей на трева като за всеки от спортовете са поставени съответните съоръжения. Площадката ще се ползва от над 400 деца, а най-малките от тях днес официално прерязаха лентата. “Положена е изцяло нова настилка, поставена е нова оградна мрежа, укрепени са амортизираните компоненти. Площадката разполага и с писта за бягане“, обясни директорът на училището Стефан Кичуков. Общата стойност на проекта е 47 973 лв. като финансирането от страна на общината е 36 153 лв. „Всяка година отделяме по половин милион за финансиране на проекти в училищните дворове. Тази подпрограма стартира преди 3 години и е сред най-успешните в общинската образователна програма. Планираме през следващата година да я разширим и да дадем възможност на повече училища да кандидатстват“, коментира Стефан Стоянов. В рамките на 2020 – 2022 г. Община Пловдив е предоставила финансова подкрепа за ремонтиране и сертифициране на 30 спортни площадки и облагородяване на 9 дворни пространства в общо 38 общински образователни […]

Район „Централен“ започна ремонт на спортните площадки, съобщи кметът Георги Стаменов. Вече е готово баскетболното игрище на ул. „Марин Дринов“, където са подменени част от мрежите на оградата, а останалите са поправени. В момента се работи по площадките на бул. „Свобода“ и на ул. „Върховръх“. И на двете места се обновяват оградите и се поставят нови врати. „Спортната инфраструктура ще мотивира жителите за активна физическа дейност и ще допринесе за по-здравословен начин на живот“, коментира Георги Стаменов.

Четири общински училища ще получат нова или обновена спортна инфраструктура по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“ на Министерство на образованието и науката. Нови открити комбинирани спортни площадки ще бъдат изградени в езиковите гимназии „Иван Вазов“ и „Пловдив“. Те ще бъдат със специализирана спортна настилка и разграфени на спортни полета за хандбал, баскетбол и волейбол. На място ще бъде монтирано и оборудване за съответните спортове. Дворните пространства в ЕГ “Иван Вазов” и “Пловдив” от години не са в добро състояние и тези проекти ще са първи етап от по-мащабно обновяване и поддръжка на зеленината и спортната инфраструктура в двете езикови гимназии. С нова спортна инфраструктура ще се сдобие и Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, където се предвижда изграждането на две обособени игрища за волейбол. Основен ремонт ще бъде извършен на площадката за спорт в двора на Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“. На мястото на съществуващата асфалтова площадка предстои да бъде изградена комбинирана такава със специализирана настилка, включваща в себе си игрище за хандбал и футбол на малко поле. “Много се радвам, че три от най-големите гимназии, както и едно от големите училища в центъра, ще имат качествени спортни площадки. Добрата работа на […]