в Пловдив / директор

Етикет: директор

Новини за директор

РУО Пловдив прекрати конкурсите за директор на 34 училища в Пловдив и областта. Това се случва само два дни преди старта на новата учебна година. Мотивът за заповедта на началника на институцията Антоанета Пакова е влязло в сила решение на ВАС, което отменя част от Наредбата за провеждането на конкурси за длъжността в системата на предучилищното и училищното образование, уреждаща състава на оценяващите комисии. Според решението на магистратите, в тях не трябва да има представители на МОН. Така РУО ще има трима членове, а останалите две места ще са за представител на съответната община и на обществения съвет на учебното заведение. Заповедта касае директорите на 20 учебни заведения в региона и 14 в Пловдив, между които СУ „Найден Геров“, Националната търговска гимназия, Основните училища „Княз Александър I“, „Алеко Константинов“ и  „Яне Сандански“, Професионалните гимназии по транспорт, архитектура и електротехника. Очакванията са конкурсите за училищни директори да бъдат обявени след местните избори в края на октомври. Дотогава трябва да бъдат изчистени и приети всички текстове по спорната наредба.

Кметът на Пловдив Здравко Димитров днес подписа и утвърди протокола от работата на комисията, която проведе конкурса за длъжността директор на ОИ „Старинен Пловдив“. В протокола е записано, че комисията единодушно предлага на Кмета на Община Пловдив в качеството си на Работодател да назначи на длъжността „Директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“ – Елена Николаева Кантарева – Дечева, на основание чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата. Припомняме, че вторият етап на конкурса се проведе на 7 април и бе излъчван онлайн във фейсбук страницата на Община Пловдив. Етапът включваше защита на подадените концепции за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване с допуснатите кандидати. Те бяха трима: Елена Кантарева – Дечева, Виделина Гандева и Иван Цанов. Седемчленната комисията бе в състав: председател: Пламен Панов – Зам.-кмет „Култура, археология и туризъм“ и  членове:  Ванко Иванов – началник на отдел УЧР; Елена Кинаева – главен юрисконсулт в дирекция „ПНО“; Ирена Тодорова – изпълнителен директор на Регионален център ЮНЕСКО; Николай Сираков – директор на Регионален исторически музей-Сливен; Володя Попов – директор на Регионален исторически музей-Плевен и Светла Димитрова – директор на Регионален етнографски музей „Етър“- Габрово. Освен да защитят представените концепции, кандидатите трябваше […]

Конкурсът за директор на Общински институт „Старинен Пловдив” ще се проведе 7 април 2023 г., петък, вместо на обявената дата ден преди това. Причината за промяната е насрочената сесия на Общински съвет – Пловдив на 6 април, уточниха от администрацията. Началото на конкурса е от 11:00 часа и ще се проведе в Дома на културата „Борис Христов”. Ще бъде излъчван онлайн във фейсбук страницата на Община Пловдив. До втория етап, включващ защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване, бяха допуснати и тримата кандидати –  доц. д-р Елена Кантарева – Дечева, Виделина Гандева и Иван Цанов.

Конкурсът за директор на Общинския институт „Старинен Пловдив” ще се излъчва онлайн, съобщиха от отдел „Култура“ на местната управа. Той ще се проведе на 6 април от 11.00 часа в Дома на културата „Борис Христов“ и за по-голяма прозрачност и предвид големия обществен интерес, ще бъде излъчван на живо във фейсбук страницата на община Пловдив. След като комисията, назначена със заповед на кмета Здравко Димитров разгледа документите на кандидатите, допусна до защита на писмена концепция и събеседване и тримата кандидати, които са подали документи за участие – доц. Елена Кантарева-Дечева, Виделина Гандева и Иван Цанов. Обявяването на конкурса в края на януари се случва три години след личната покана от Здравко Димитров към Богомил Грозев да заеме поста и последвалия обществен натиск и недоволство, довел до оставката на бившия новинар. Последва ново директно назначаване, отново без конкурс, на доц. Елена Кантарева-Дечева, която зае временно поста.

На 23 февруари 2023 г. изтече едномесечния срок за подаване на документи за участие в обявения от Община Пловдив конкурс за длъжността „Директор“ на Общински институт „Старинен Пловдив“ – гр. Пловдив. До крайния срок 17.00 часа на 23.02.2023 г., документи са подали трима кандидати. Това са доц.д-р Елена Кантарева – Дечева, Виделина Гандева и Иван Цанов. По процедура предстои „Комисия по допустимост“ да разгледа документите на кандидатите за съответствие и пълнота. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения, във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Община Пловдив, както и на интернет страницата www.plovdiv.bg в раздел Конкурси. Вторият етап в конкурсната процедура е защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване. По идея на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов и при съгласие на кандидатите, вторият етап ще бъде стриймван, предвид големия обществен интерес по темата и с оглед на спазване на принципите на прозрачност в работата на администрацията. Община Пловдив ще разпространи информация чрез медиите за датата и часа на онлайн излъчването.

От 12.30 часа в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив (РИМ) ще се състои кратка церемония с участието на кмета на Пловдив Здравко Димитров, заместник-кмета Пламен Панов, служителите на музея, медии и директорите на пловдивските културни институти, по време на която доц. д-р Стефан Шивачев – досегашен директор на музея ще предаде поста на новия директор Стоян Иванов в първия му работен ден. Здравко Димитров ще връчи на доц. д-р Стефан Шивачев „Плакет на община Пловдив“  по повод неговата дългогодишна работа като историк, директор на РИМ – Пловдив в продължение на 27 години, автор на публикации за историята на Пловдивския край, ръководител на международни и национални проекти и изключително активна обществена дейност.

Харесайте Facebook страницата ни