Трима кандидати се борят за мястото на директор на ОИ „Старинен Пловдив“

На 23 февруари 2023 г. изтече едномесечния срок за подаване на документи за участие в обявения от Община Пловдив конкурс за длъжността „Директор“ на Общински институт „Старинен Пловдив“ – гр. Пловдив. До крайния срок 17.00 часа на 23.02.2023 г., документи са подали трима кандидати. Това са доц.д-р Елена Кантарева – Дечева, Виделина Гандева и Иван Цанов. По процедура предстои „Комисия по допустимост“ да разгледа документите на кандидатите за съответствие и пълнота. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения, във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Община Пловдив, както и на интернет страницата www.plovdiv.bg в раздел Конкурси. Вторият етап в конкурсната процедура е защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване. По идея на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов и при съгласие на кандидатите, вторият етап ще бъде стриймван, предвид големия обществен интерес по темата и с оглед на спазване на принципите на прозрачност в работата на администрацията. Община Пловдив ще разпространи информация чрез медиите за датата и часа на онлайн излъчването.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Пловдив - Стария град

На 23 февруари 2023 г. изтече едномесечния срок за подаване на документи за участие в обявения от Община Пловдив конкурс за длъжността „Директор“ на Общински институт „Старинен Пловдив“ – гр. Пловдив.

До крайния срок 17.00 часа на 23.02.2023 г., документи са подали трима кандидати. Това са доц.д-р Елена Кантарева – Дечева, Виделина Гандева и Иван Цанов.

По процедура предстои „Комисия по допустимост“ да разгледа документите на кандидатите за съответствие и пълнота. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения, във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Община Пловдив, както и на интернет страницата www.plovdiv.bg в раздел Конкурси.

Вторият етап в конкурсната процедура е защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване.

По идея на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов и при съгласие на кандидатите, вторият етап ще бъде стриймван, предвид големия обществен интерес по темата и с оглед на спазване на принципите на прозрачност в работата на администрацията.

Община Пловдив ще разпространи информация чрез медиите за датата и часа на онлайн излъчването.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини