Избори 2024

Водещи новини

Комплексът за социални услуги за деца и семейства отбелязва 10 години резидентна грижа

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Комплексът за социални услуги за деца и семейства отбелязва 10 години резидентна грижа

На 19 септември екипът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) и Община Пловдив ще отбележат 10 години от присъединяването на Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ и разкриването на Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ като част от услугите на комплекса. Събитието ще се състои в хотел „Ърбън“ (бул. Кукленско шосе № 30) от 15:00 ч., но един час преди това екипът и децата ще са там, за да демонстрират своите умения.

Център „Детска къща“ е един от първите в България, разкрит през 2003 г. в резултат на партньорството на Община Пловдив и Европейски детски тръст – Великобритания, с основна функция да представи пилотен модел на временна грижа за деца в малък групов дом, в близка до семейната среда. През 2013 г. този център става част от Комплекса за социални услуги с цел това да допринесе за повишаване ефективността на предоставяните услуги за децата в него. В същата година Община Пловдив планира и реализира преструктурирането на Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза“ в Център от семеен тип.

През тези десет години екипът на Комплекса преминава през редица предизвикателства, за да създаде един успешен модел на грижа за деца, които не могат да останат в своите рождени семейства, както и да привлече и развие професионален и мотивиран екип, да създаде възможности всяко дете да получи индивидуална грижа, да се чувства сигурно и защитено. В тази насока са ангажирани и ресурсите на всички центрове – част от комплекса, както и множество организации, допринесли за това да се постигне най-доброто за всяко настанено дете.

За 20 години от своето създаване „Детска къща“ е дала дом на 167 деца, а от 2013 г.  Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ – на 72 деца.

В рамките на събитието ще се изявят някои от талантливите деца на двата центъра, както и ще бъде представена премиерата на филм „…. И детство сега!“, разказващ историята на вече пораснало момче, което споделя за своя път, своите уроци и успехи с подкрепата на социалната работа. Представянето на подобна история е в отговор на потребността социалната работа, и в частност резидентната грижа да стане видима за общността. Популяризирането на подобна практика има и образователен характер, като по този начин както студенти по социална работа, така и вече завършили социални работници ще могат да се докоснат до същността на социалните услуги и социалната работа като цяло.

На събитието са поканени представители на Община Пловдив, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качество на социалните услуги, партньорски организации, младежи, напуснали центовете,  дарители и съмишленици на каузата за по-добро детство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив