в Пловдив / КСУДС

Етикет: КСУДС

Новини за КСУДС

На 19 септември екипът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) и Община Пловдив ще отбележат 10 години от присъединяването на Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ и разкриването на Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ като част от услугите на комплекса. Събитието ще се състои в хотел „Ърбън“ (бул. Кукленско шосе № 30) от 15:00 ч., но един час преди това екипът и децата ще са там, за да демонстрират своите умения. Център „Детска къща“ е един от първите в България, разкрит през 2003 г. в резултат на партньорството на Община Пловдив и Европейски детски тръст – Великобритания, с основна функция да представи пилотен модел на временна грижа за деца в малък групов дом, в близка до семейната среда. През 2013 г. този център става част от Комплекса за социални услуги с цел това да допринесе за повишаване ефективността на предоставяните услуги за децата в него. В същата година Община Пловдив планира и реализира преструктурирането на Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза“ в Център от семеен тип. През тези десет години екипът на Комплекса преминава през редица предизвикателства, за да създаде един успешен модел на грижа за деца, които не могат да останат […]

Община Пловдив пусна в експлоатация фотоволтаична централа, чиито панели са разположени на покрива на звено „Майка и бебе“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС). Мощността на втората общинска централа е 15 kW. „При днешните цени на тока новата фотоволтаична система ще осигури енергийна независимост на звено „Майка и бебе“, през което годишно минават 15 жени и 20 деца“, коментира зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социални политики Георги Титюков. Инвестицията е на стойност под 30 хил. лв., осигурени от собствения бюджет на социалната услуга. Съоръжение за зелена енергия от възобновяем източник общинската администрация вече изгради и на покрива на спортна зала „Милен Добрев“ към Спортно училище „Васил Левски“ в средата на месец юни т.г. Освен там, фотоволтаични системи в Пловдив има още на покривите на детска градина „Зора“, СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ и КСУ „Св.св. Константин и Елена“.

Харесайте Facebook страницата ни