в Пловдив / социални услуги

Етикет: социални услуги

Новини за социални услуги

На 19 септември екипът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) и Община Пловдив ще отбележат 10 години от присъединяването на Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ и разкриването на Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ като част от услугите на комплекса. Събитието ще се състои в хотел „Ърбън“ (бул. Кукленско шосе № 30) от 15:00 ч., но един час преди това екипът и децата ще са там, за да демонстрират своите умения. Център „Детска къща“ е един от първите в България, разкрит през 2003 г. в резултат на партньорството на Община Пловдив и Европейски детски тръст – Великобритания, с основна функция да представи пилотен модел на временна грижа за деца в малък групов дом, в близка до семейната среда. През 2013 г. този център става част от Комплекса за социални услуги с цел това да допринесе за повишаване ефективността на предоставяните услуги за децата в него. В същата година Община Пловдив планира и реализира преструктурирането на Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза“ в Център от семеен тип. През тези десет години екипът на Комплекса преминава през редица предизвикателства, за да създаде един успешен модел на грижа за деца, които не могат да останат […]

Екатерина Евтимова, която е потребител на социалната услуга асистентска подкрепа, навърши 95 г. Навръх рождения си ден пловдивчанката беше посетена от Гергана Никова – ръководител на социалната услуга, социалния работник Павлина Карагьозова и асистент Ангелина Балтова, които я зарадваха с подаръци. Освен Екатерина, още 1060 души в Пловдив са потребители на услугата асистентска подкрепа. Това е дългосрочна почасова социална услуга, предоставяна в домашна среда. Социалните асистенти и работници предоставят на потребителите комплекс от дейности, свързани със самообслужването им; придвижването им; промяна и поддържане на позицията на тялото на потребителите; подпомагане на потребителите за изпълнение на ежедневни и домакински дейности или извършването на тези дейности вместо потребителите в случай, че потребителят е в пълна невъзможност за изпълнението на такива дейности; съдействие на потребителите за комуникация с близки, роднини, членове на семейството, трети лица, органи и институции, медицински специалисти, административни, държавни и общински институции и други подобни, от взаимоотношения, с които се нуждае потребителят. Социалната услуга асистентска подкрепа се предоставя в домашна среда, документи се подават на адрес ул. „Трети март „ № 33 и ул. „Петко Д. Петков“ № 6 А. „Основната ни цел е социализация и интеграция на лицата, преодоляване на тяхната социална изолация, преодоляване на отрицателните последици върху ежедневието, […]

Харесайте Facebook страницата ни