Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ посетиха ОКТ

Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ присъстваха на открит урок в ОП „Организация и контрол на транспорта“. Експертът Ангел Велчев запозна децата от 8., 9. и 11. клас със спецификата на дейност на общинското предприятие, показа им камерите, на които се следи трафикът, както и диаграмите, чрез които се проследява колко автомобили преминават през града. Елена Найденова – представител на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив, също се включи в открития урок като запозна възпитаниците на гимназия „Гоце Делчев“ със същността на зоните с ниски емисии. „Основните замърсители на въздуха на територията на Пловдив са отоплението на домакинствата на твърдо гориво и транспортът. Ако пунктовете за мониторинг и оценка на въздуха, отчетат стойности над нормата по показатели, определящи качеството на въздуха, общинска администрация може при определени условия да забрани движението на автомобили с ниска еврокатегория на двигателите. Забраната може да бъде както за посочените автомобили, така и за употребата на твърдо гориво от бита, освен това забраната може да включва определена територия и определен период от време. Това е идеята на формиране на зона с ниски емисии“, посочи Найденова и допълни, че в момента пловдивската администрация работи по създаване на методика за въвеждане на зони с ниски емисии на […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
ПГТСТ Гоце Делчев - ученици - транспорт
Снимка: община Пловдив

Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ присъстваха на открит урок в ОП „Организация и контрол на транспорта“. Експертът Ангел Велчев запозна децата от 8., 9. и 11. клас със спецификата на дейност на общинското предприятие, показа им камерите, на които се следи трафикът, както и диаграмите, чрез които се проследява колко автомобили преминават през града. Елена Найденова – представител на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив, също се включи в открития урок като запозна възпитаниците на гимназия „Гоце Делчев“ със същността на зоните с ниски емисии.

„Основните замърсители на въздуха на територията на Пловдив са отоплението на домакинствата на твърдо гориво и транспортът. Ако пунктовете за мониторинг и оценка на въздуха, отчетат стойности над нормата по показатели, определящи качеството на въздуха, общинска администрация може при определени условия да забрани движението на автомобили с ниска еврокатегория на двигателите. Забраната може да бъде както за посочените автомобили, така и за употребата на твърдо гориво от бита, освен това забраната може да включва определена територия и определен период от време. Това е идеята на формиране на зона с ниски емисии“, посочи Найденова и допълни, че в момента пловдивската администрация работи по създаване на методика за въвеждане на зони с ниски емисии на територията на града.

По време на урока се коментира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда, и устойчивият градски транспорт. Експертите призоваха за устойчиво и комбинирано придвижване, адресирано към предизвикателството, свързано с намаляване на замърсяването във въздуха, а учениците сами посочиха възможностите за разнообразни практични решения за придвижването в населените места.

Урокът е част от инициативата Европейска седмица на мобилността, 16-22 септември, и се организира от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Пловдив в сътрудничество с местната администрация. Тазгодишната кампания се провежда под мотото „Комбинирай и се движи“. Тя е насочена към насърчаване на устойчивия транспорт и екологичните начини на придвижване в градовете, добрите практики на устойчива мобилност, които биха оказали пряко въздействие върху качеството на околната среда и здравето на хората. РИОСВ и Община Пловдив си партнират в кампанията повече от 10 години.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив