В Пловдив / Образование / Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ посетиха ОКТ

Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ посетиха ОКТ

Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ присъстваха на открит урок в ОП „Организация и контрол на транспорта“. Експертът Ангел Велчев запозна децата от 8., 9. и 11. клас […]

Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ присъстваха на открит урок в ОП „Организация и контрол на транспорта“. Експертът Ангел Велчев запозна децата от 8., 9. и 11. клас със спецификата на дейност на общинското предприятие, показа им камерите, на които се следи трафикът, както и диаграмите, чрез които се проследява колко автомобили преминават през града. Елена Найденова – представител на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив, също се включи в открития урок като запозна възпитаниците на гимназия „Гоце Делчев“ със същността на зоните с ниски емисии.

„Основните замърсители на въздуха на територията на Пловдив са отоплението на домакинствата на твърдо гориво и транспортът. Ако пунктовете за мониторинг и оценка на въздуха, отчетат стойности над нормата по показатели, определящи качеството на въздуха, общинска администрация може при определени условия да забрани движението на автомобили с ниска еврокатегория на двигателите. Забраната може да бъде както за посочените автомобили, така и за употребата на твърдо гориво от бита, освен това забраната може да включва определена територия и определен период от време. Това е идеята на формиране на зона с ниски емисии“, посочи Найденова и допълни, че в момента пловдивската администрация работи по създаване на методика за въвеждане на зони с ниски емисии на територията на града.

По време на урока се коментира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда, и устойчивият градски транспорт. Експертите призоваха за устойчиво и комбинирано придвижване, адресирано към предизвикателството, свързано с намаляване на замърсяването във въздуха, а учениците сами посочиха възможностите за разнообразни практични решения за придвижването в населените места.

Урокът е част от инициативата Европейска седмица на мобилността, 16-22 септември, и се организира от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Пловдив в сътрудничество с местната администрация. Тазгодишната кампания се провежда под мотото „Комбинирай и се движи“. Тя е насочена към насърчаване на устойчивия транспорт и екологичните начини на придвижване в градовете, добрите практики на устойчива мобилност, които биха оказали пряко въздействие върху качеството на околната среда и здравето на хората. РИОСВ и Община Пловдив си партнират в кампанията повече от 10 години.

Send this to a friend