в Пловдив / финансиране

Етикет: финансиране

Новини за финансиране

Кметът Костадин Димитров подписа в Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ споразумение за финансиране на още три ключови инфраструктурни обекта в Пловдив. Парите от държавния бюджет се отпускат целево за реконструкцията на пореден етап от Голямоконарско шосе, на ул. „Славянска“ в район „Източен“ и за изграждане на изцяло нова улица в район „Тракия“. Общата стойност на обектите е съответно 19 млн. лв.,  3, 6 млн. лв. и  5,1 млн. лв., като те ще бъдат изпълнени в няколко бюджетни години. „Пред екипа на Община Пловдив предстои упорита работа, за да бъдат реализирани качествено и в срок тези важни за града ни проекти“, коментира кметът Костадин Димитров. До момента Община Пловдив е подписала с МРРБ споразумения за финансиране на реконструкцията на кино „Космос“, на ул. „Генерал Колев“ в район „Западен“ , на стадионите „Локомотив“ и „Христо Ботев“.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ споразумения за финансиране от републиканския бюджет на проектите за реконструкция на кино „Космос“ и улица „Генерал Колев“. „Реализацията на проекта за кино „Космос“ е приоритет, който ще осъществим, за да може Пловдив да има модерен културен център по всички съвременни стандарти, както и ново, градско площадно пространство. Този проект е един от символите на Европейска столица на културата 2019 и на градивния потенциал на гражданската енергия“, посочи кметът на Пловдив. Костадин Димитров благодари на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов за свършената до момента работа. Сумата, която държавата отпуска за кино „Космос“ е 4 млн. лева, а за реконструкцията на ул. „Генерал Колев“  – 1,5 млн. лева. „Проектът за улица „Генерал Колев“ е важен за жителите на целия град. По време на мандата предвиждаме поетапно обновяване на инфраструктура във всички райони”, допълни кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Община Пловдив привлече нови 33 499 191 лв. за образователна инфраструктура в рамките на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и науката. Три учебни заведения, две детски ясли и пристройки на други две детски ясли са одобрени за финансиране. Сред тях е чаканата десетилетия нова сграда на Математическата гимназия. Нови сгради ще имат и ОУ „Княз Александър I“ и СУ „Свети Патриарх Евтимий“. „Математическата гимназия да има модерен и иновативен дом – това е приоритет, за който работя още като районен кмет. За нея отредихме специален терен в „Тракия”. Благодаря на заместник-кмета по образование  Владимир Темелков и екипа на отдел „Европейски политики” за упоритата работа при изготвянето на проектите”, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. „Обновяването на образователната структура е цел, която ще преследваме през целия управленски мандат. Децата на Пловдив заслужават да учат и да се възпитават в нови училища и детски градини”, каза от своя страна заместник-кметът Владимир Темелков. Ето и пълния списък с одобрените обекти: ,,Изграждане на нова сграда на Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив – грантово финансиране на стойност 7 500 000 лв.; ,,Изграждане на нова сграда на […]

За четвърта поредна година Община Пловдив реализира програмата за изграждане или ремонт на спортни площадки и облагородяване на дворните пространства в общинските училища. Максималният размер на финансирането от страна на Община Пловдив за един проект е в размер на до 80% от допустимите разходи, но не повече от 48 000 лв. с ДДС. Общо 15 общински училища са подали проекти за финансиране през 2023 г. на стойност 752 058,43 лв. Собственият принос на училищата е в размер на 149 588,94 лв., а исканото финансиране от Община Пловдив възлиза на 602 467,69 лв. Финансиране ще получат всички 15 кандидатствали училища със сумата от 561 621,40 лв., като съфинансирането от тяхна страна е в размер на 142 478,68 лв. Предвижда се изграждане, ремонт, обезопасяване и сертифициране на спортните площадки, както и облагородяване на дворните пространства, осигуряване на мерки за достъпна архитектурна среда, текущ ремонт на санитарни помещения и премахване на опасни постройки/съоръжения. “Стартирахме тази програма в началото на мандата на кмета Здравко Димитров с цел да подкрепим училищата и да подобрим състоянието на дворните пространства. За 4 години сме финансирали проекти в 42 училища от общо 52 общински. Това е една от много успешните ни инициативи в общинската образователна програма. Инвестициите са […]

Проектът ще се разглежда за финансиране по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, финансирана от Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта, и при одобрение ще осигури нов физкултурен салон за ОУ „Васил Петлешков“. Финансирането, за което общината е кандидатствала е на максималната допустима по програмата стойност от 1 300 000 лв. с ДДС. Към настоящия момент ОУ „Васил Петлешков“ не разполага с физкултурен салон и учениците нямат възможност да практикуват спортове като футбол, баскетбол, волейбол и т.н. през зимните месеци поради липса на подходящо помещение. Проектът ще осигури проектирането и построяването на закрито спортно съоръжение за нуждите на училището, което да отговаря на всички стандарти за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт. С този проект Община Пловдив продължава своите усилия за осигуряване на съвременна материално-техническа база за пловдивските училища. През месец февруари администрацията подаде проектни предложения за модернизиране на учебната си инфраструктура и обновяване на цялостния облик на сградите на 7 училища по Националния План за възстановяване и устойчивост. От началото на годината Общината е подала проектни предложения на стойност над 60 милиона лева.

10 проекта ще получат финансиране на обща стойност 144 602 лева за разработването и провеждането на образователни програми и събития на територията на Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. В обявения конкурс на Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“, в сътрудничество с Общински институт „Старинен Пловдив“, бяха подадени 32 предложения от организации от цялата страна. Конкурсът цели да насърчи посещенията на деца и ученици в Епископската базилика, като им даде възможност чрез програми, творчески ателиета, игри и други образователни събития да научат повече за богатото културно-историческо наследство на Пловдив и на България. Средствата, с които ще бъдат осъществени спечелилите проекти, са набрани в кампанията „Подари си птица“. В нея 34 дарители, граждани и фирми, „осиновиха“ мозаечни птици за малко над 153 000 лева. Журито в състав доц. Елена Кантарева – Дечева – временно изпълняващ длъжността директор на ОИ „Старинен Пловдив”, Надя Захариева и Юлиана Дечева от Фондация „Америка за България“, Димана Трънкова – журналист, участвала активно в работата по изграждането на съдържанието на Базиликата и Стоян Антонов – преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и един от осиновителите на птица, одобриха проекти свързани със създаването и провеждането на ателиета, игри и занимания в областта на историята, […]

Девет училища в Пловдив могат да получат финансиране тази година за модернизиране на учебната си инфраструктура и обновяване на цялостния облик на сградите по Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Община Пловдив вече подаде проектните предложения, които са на стойност близо 37 млн. лв., от които близо 33 млн. са от европейски средства, а 4 млн. лв. съфинансиране от общинския бюджет. Предложените училища са СУ „Св. Патриарх Евтимий“, СУ Пейо Кр. Яворов“, ОУ „Димитър Талев“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Райна Княгиня“, ОУ „Екзарх Антим I“, ОУ „Елин Пелин“, „Тодор Каблешков“ и НУ „Климент Охридски“. След одобрение от Министерството на образованието (МОН) с тези средства училищата ще имат възможност да реализират комплекс от мерки за енергийна ефективност, основен ремонт, реконструкция и преустройство на сградите, както и инвестиции в оборудване и обзавеждане на училищните сгради, за създаване на модерна обучителна среда. Общинските училища, които са предвидени за финансиране тази година, се намират в районите „Южен“, „Западен“, „Северен“ и „Централен“. Целта е да се продължи дългосрочната политика за обновяване и разширяване обхвата на модернизация. „Добрата училищна среда е важен компонент от образованието. Досега инвестициите по оперативните програми бяха насочени предимно към енергийната ефективност. Сега се дава възможност да се инвестира в цялостната модернизация на […]

Предложение за осигуряване на допълнително финансиране за довършването на стадион „Христо Ботев“ ще внесе на предстоящата сесия на Общинския съвет на 9 февруари кметът на Пловдив Здравко Димитров. Целта е да се довърши изцяло козирката и покритието й плюс фасадата на трибуна „А“, съобщиха от местната управа. Възложено е на дирекция „Строителство и инвестиции“ да изготви количествено-стойностни сметки за необходимите за целта средства. „Държа на пълна прозрачност при разходването на средствата за Колежа“, заяви Здравко Димитров. Припомням, че привържениците на „Ботев Пловдив“ дадоха пресконференция на тема „Лъжите за Колежа“, на която беше дадена заявка за протестни действия. Средствата, които не достигат за довършване на съоръжението, възлизат на около 10 милиона лева.

Феновете на „Локомотив“ поставиха своите искания за отпускането на още средства за цялостното завършване на спортния комплекс в парк „Лаута“. След като стана ясно, че за довършването на стадиона на градския съперник Ботев са необходими още 26 милиона лева, черно-белите привърженици запознаха заместник-кмета по строителство и инвестиции Пламен Райчев със своите виждания за необходимостта от още средства и за стадион „Локомотив“. Най-необходимото, за да получи съоръжението лиценз за четвърта категория от УЕФА, са изграждането на паркинг пред комплекса и на пътна инфраструктура, свързваща бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Менделеев“, която да позволи отварянето на трети вход към стадиона. Привържениците се аргументираха, че паркингът ще обслужва не само посетителите на футболни мачове, а и всички пловдивчани, за които парк „Лаута“ е предпочитано място за разходки. „Улицата, която ще свързва двата булеварда, не само ще даде възможност за отварянето на трети вход, но е важна също и за живеещите в квартала“, защитиха искането си феновете. „Проблем за изграждането на такава улица е, че тя ще трябва да мине през парцел, собственост на Министерството на отбраната. Уведомили сме ги, но до този момент нямаме отговор от тях. Можем още в началото на следващата година да предприемем стъпки към принудително отчуждаване на терена с […]

Няма повече новини