в Пловдив / енергийна ефективност

Етикет: енергийна ефективност

Новини за енергийна ефективност

Със символични първи копки днес беше даден старт на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на града. Детските градини „Еделвайс“ и „Десислава“ в район „Тракия“, както и ДГ „Светлина“ в „Южен“ са обектите, в които предстои да се въведат мерките за спестяване на енергия и намаляване на въглеродните емисии. Строително-монтажните работи по сградите включват подмяна на дограмата, поставяне на топло- и хидроизолация, подмяна на отоплителните инсталации и ремонт на покривите. Проектът, по който ще се изградят и фотоволтаични системи на покривите на градините, ще осигури производство на електроенергия за собствени нужди, ще се монтира и соларна система. На първата церемония днес в ДГ „Еделвайс“ присъстваха кметът Здравко Димитров, районният кмет на „Тракия“ Костадин Димитров, директорката на градината Надя Загорска, заместник-кметът на район „Южен“ Атанаска Тунтова , в който се намира ДГ „Светлина“, и част от екипа на проекта. Ето какво коментираха те: „Както обещах в началото на мандата създаваме най-добрите условия за децата в градините. Така те ще се чувстват по-комфортно“, каза Здравко Димитров, а районният кмет допълни: „ С изграждането на тези централи разходите ще паднат и градините ще имат повече пари в бюджета, с което […]

Строително-монтажните дейности за подобряване на енергийната ефективност на жилищен блок на ул. „Иван Гешев“ 30 в Пловдив започнаха със символична първа копка. Това е петата сграда, която се санира по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. На събитието присъстваха членове на екипа за управление на проекта, служители на общинска администрация, представители на фирмите изпълнители, представители на сдружението на собствениците и представители на медиите. Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап“ се изпълнява от Община Пловдив и е на обща стойност 3 692 629,44 лв. Основната му цел е обновяване и повишаване на енергийната ефективност в пет многофамилни жилищни сгради: 1. Сграда на ул. „Иван Гешев“ № 30; 2. Сграда на бул. „България“ № 196; 3. Сграда на бул. „България“ № 45-47; 4. Сграда на бул. „Васил Априлов“ № 83-91; 5. Сграда на ул. „Жеравна“ №1, 3. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца и дейностите трябва да приключат до 4 юли 2023 г.

От 20 декември е отворена процедура за кандидатстване за „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“ , съобщиха от МРРБ. Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Конкретните цели са: Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради; Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради; Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес; Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия; Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд. Община Пловдив уведомява всички заинтересовани граждани, че могат да се запознаят с насоките за кандидатстване на следните линкове: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/ https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525 Крайният срок за кандидатстване по процедурата изтича на 31.05.2023 година в 17:00 часа, а документите се подават в районните кметства в Пловдив.