Избори 2024

Водещи новини

Разработват концепция за нискоемисионна зона в Пловдив

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Община Пловдив

Община Пловдив и Енергийна Агенция – Пловдив разработват концепция за нискоемисионна зона в града, която да обхваща замърсяването на въздуха и парниковите емисии от битовото отопление. Създаването на такива зони в европейските градове е обвързано с целите за чист въздух и декарбонизация до 2050 г. на ЕК.

Към момента ангажиментите на българските градове за чист въздух са за достигане до средногодишни нива на ФПЧ10 до 30 µg/м3 и неповече от 35 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/м3. По отношение на парниковите емисии, намаляването им до 2030 г. трябва да е с 40%, а до 2050 – с 55%. В повечето случаи, тези стойности не могат да бъдат спазени с традиционни мерки.

Община Пловдив вече прие методика за въвеждане на зони с ниски емисии, която се състои от анализ на нормативните изисквания за въвеждане на зоните, както и прогнози за превишения на замърсителите и мерките, които да се приложат.

Съвместната работа с Енергийна Агенция – Пловдив ще дефинира реален градски участък, в който да се реализира нискоемисионната зона. Идеята е да се обособи зона със смесено ползване и чрез реални данни и статистика за енергийното потребление да се въведат мерки за намаляване на фините прахови частици и въглеродния диоксид. Ще се обърне внимание и на енергията от възобновяеми енергийни източници като най-чист и екологичен метод за производство на енергия.

За създаване на зоната ще бъдат насърчени допълнителни мерки за обновяване на общинските и жилищните сгради, както и замяна на използването на изкопаеми горива за отопление. Предвижда се и използването на сензори за проследяване на замърсяването с фини прахови частици чрез включване на гражданите и учениците. Ще бъдат проведени кампании за промотиране и популяризиране на мерките сред населението.

Координиран от Енергийна Агенция – Пловдив, проектът за нискоемисионна зона се разработва по проект ClimAct CEE на Европейската инициатива за климата (EUKI) заедно с градове от Хърватска, Румъния и Германия. Проектът се съфинансира от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Немското Федерално Министерство на Икономиката и Климата (BMWK).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив