Първа копка на проекта за интегрирани социални и здравни услуги в кв.“Столипиново“

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново

На 19.01.2023 г. се състоя „Първа копка“ по проект № BGLD-3.002-0006-C01 „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“ с бенeфициент Община Пловдив, който се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2014-2021г. Общата стойност на проекта е 2 310 451.09 лв. – БФП. Програмен оператор е Министерство на образованието и науката.

На събитието присъстваха зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социална полита Георги Титюков, зам.-кметът на район „Източен“ Ерол Садъков, директорът  на Дирекция „Социална политика” Веселина Ботева, д-р Надя Танева – директор Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив, Асен Карагьозов – председател фондация „Рома“, Недка Василева – Петрова – ръководител на проекта,  представители на проектантите на сградата, строителния надзор и Община Пловдив, учасвали в различни етапи от подготовката на инвестиционния проект, др.

Сградата се изгражда в кв. „Столипиново“ на ул. „Калина“  61 и е с разгърната и застроена площ от 474 кв. м. Съгласно подписания договор със строителната фирма ЕМТ СТРОЙ, дейностите ще се извършат за 180 календарни дни.

„Това е поредният проект в социалната сфера, който Община Пловдив спечели. Благодаря на управляващия орган – в случая МОН, които оцениха по достойнство нашия проект. От 23 предложения, 8 бяха одобрени, като нашият беше класиран на второ място. Благодаря на партньорите по проекта – фондация Рома и фондация Норсенсус медиафорум – Норвегия, както и на ръководителя на проекта Недка Петрова за нейните усилия, за да се случи този проект. На строителната фирма пожелавам слънчеви дни и да няма изненади, които не са нанесени в подземния кадастър, за да предадат сградата в срок и тя да може да се ползва от хората, за които е предназначена“. С тези думи Георги Титюков откри събитието.

Председателят на фондация „Рома“ Асен Карагьозов сподели, че проектът е иновативен за България. Той похвали Община Пловдив за добрите практики в социалната сфера и заяви увереност, че проектът ще бъде мултиплициран и в други градове в страната.

Ръководителят на проекта Недка Петрова заяви, че целта е да се създадат условия за превенция и подобряване на нагласата на населението към образованието и здравните нужди. „В центъра ще извършват и съпътстващи услуги, като например предоставяне на храна за най-уязвимите групи, ще има занимания по музика и изкуства, занимания по български език. Тук ще работят 13 човека – здравни и образователни медиатори, социални работници, музикален педагог, специалист по изкуства“,  сподели Недка Петрова.

„В квартала има филиали на доста институции. Идеята е не е само да ги подкрепяме, когато дойдат с конкретен проблем, а специалистите да ги консултират и насочват, за да не се разхождат по институциите. Идеята е да приобщим населението да разпознава институциите като доброжелателно място“,  допълни д-р Надя Танева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл
© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив