Избори 2024

Водещи новини

Проф. Ангел Учиков влиза в състезанието за избор на ректор на Медицинския университет

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Ангел Учиков

Деканът на Медицинския факултет на Медицински университет – Пловдив проф. Ангел Учиков влиза в състезанието за избор на ректор на висшето училище.

На 2 ноември Общото събрание ще гласува кой да управлява университета през следващите четири години.

Проф. Ангел Учиков е сред водещите специалисти по гръдна и коремна хирургия в България, специализирал е във Франция и Австрия. Има над 130 публикации в български и чужди издания, от които 101 са включени в базите данни Web of Science и Scopus, а 24 са публикациите с импакт фактор. Той е част от авторските колективи на 6 учебника и монографии.

Проф. Учиков е републикански консултант по хирургия и гръдна хирургия, началник на Втора клиника по хирургия и заместник-председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Свети Георги“.

Израснал е в семейство на медици. Преминал е през всички стъпала на университетската йерархия, а от 2011 г. участва в управлението на Медицинския факултет. В продължение на 8 години е бил заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност, а от 2019 г. до момента е декан на факултета.

„Моето академично развитие, богатият административен и клиничен опит ми дават основание и увереност да участвам в надпреварата за ректор. Не по-малко важен стимул е моята и на екипа ми амбиция да реализираме идеите си, да направим промени в управлението, които се надяваме да подобрят микроклимата и да мотивират преподаватели и студенти“, аргументира се проф. Ангел Учиков. Той е на мнение, че всички основни звена в университета трябва да имат по-голяма автономия и свобода по отношение на определени политики и специфичните им потребности.

Сред акцентите в предизборната му програма са създаване на адекватни условия на работа за преподавателите, улесняване на тяхното кариерно развитие и увеличаване на възнагражденията. Друг приоритет е повишаване на качеството на практическото обучение на студентите в реална среда, особено след негативните последици в резултат на Ковид пандемията, внедряване на съвременни технологии в учебния процес и развитие на образователната инфраструктура.

Модернизирането на материално-техническата база, повишаването на научноизследователската активност и запазването на статута на изследователски университет също са във фокуса на мандатната програма на проф. Ангел Учиков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив