в Пловдив / Ангел Учиков

Етикет: Ангел Учиков

Новини за Ангел Учиков

Проф. д-р Ангел Учиков беше избран за Ректор на Медицински университет – Пловдив с мандат 2023-2027 година на проведеното днес отчетно-изборно Общо събрание на висшето учебно заведение. Общото събрание се състои от 315 делегати – 189 хабилитирани преподаватели, 63 нехабилитирани преподаватели, 47 представители на студентите и докторантите и 16 служители от администрацията. В гласуването участваха 305 делегати. За проф. д-р Учиков гласуваха 167 от членовете на Общото събрание на висшето учебно заведение, а за проф. д-р Благой Маринов 109 души. Трети остана проф. д-р Румен Стефанов с 28 гласа. За председател на новото Общо събрание за мандат 2023-2027 беше избрана проф. д-р Мариана Мурджева, а за зам.-председател – проф. д-р Иван Иванов. Досегашният ректор проф. д-р Мариана Мурджева представи отчетен доклад на академичното ръководство за периода 2019-2023 година. Тя определи като успешен изминалия мандат – с реализирана мандатна програма, въпреки многото предизвикателства – COVID 19, прилагането в обучението на онлайн инструментите, често променящите се законови наредби и постановления. „Успяхме, защото наследихме един добре управляван университет, защото бяхме екипни и имахме конкретна мандатна програма с много ясна визия, защото бяхме гъвкави и бързо се мобилизирахме в условията на световната пандемия, защото спазвахме и моралните и академичните принципи и защото натискът върху […]

Деканът на Медицинския факултет на Медицински университет – Пловдив проф. Ангел Учиков влиза в състезанието за избор на ректор на висшето училище. На 2 ноември Общото събрание ще гласува кой да управлява университета през следващите четири години. Проф. Ангел Учиков е сред водещите специалисти по гръдна и коремна хирургия в България, специализирал е във Франция и Австрия. Има над 130 публикации в български и чужди издания, от които 101 са включени в базите данни Web of Science и Scopus, а 24 са публикациите с импакт фактор. Той е част от авторските колективи на 6 учебника и монографии. Проф. Учиков е републикански консултант по хирургия и гръдна хирургия, началник на Втора клиника по хирургия и заместник-председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Свети Георги“. Израснал е в семейство на медици. Преминал е през всички стъпала на университетската йерархия, а от 2011 г. участва в управлението на Медицинския факултет. В продължение на 8 години е бил заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност, а от 2019 г. до момента е декан на факултета. „Моето академично развитие, богатият административен и клиничен опит ми дават основание и увереност да участвам в надпреварата за ректор. Не по-малко важен стимул е моята и на екипа ми […]

Харесайте Facebook страницата ни