Община Пловдив започна проучване за подмяната на опоплителните уреди на дърва

Община Пловдив започна проучване за нагласите на домакинствата, които се отопляват на уреди на дърва и въглища, за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи. Изследването е част от подготовката за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.“ за подобряване качеството на въздуха. Социологическото проучване се извършва от изследователски център „Тренд“, а резултатите от него ще предоставят информация за това при какви условия гражданите биха сменили уредите с твърдо гориво и с каква форма на отопление. Допитването се провежда чрез стандартизирано интервю с представители на целевата група по телефона, както и чрез обходи на място. Извадката е от шестте района на гр. Пловдив. Община Пловдив апелира гражданите за съдействие при попълване на въпросника. С изпълнението на проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди с източник битовото отопление с твърдо гориво.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Община Пловдив

Община Пловдив започна проучване за нагласите на домакинствата, които се отопляват на уреди на дърва и въглища, за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи. Изследването е част от подготовката за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.“ за подобряване качеството на въздуха.

Социологическото проучване се извършва от изследователски център „Тренд“, а резултатите от него ще предоставят информация за това при какви условия гражданите биха сменили уредите с твърдо гориво и с каква форма на отопление.

Допитването се провежда чрез стандартизирано интервю с представители на целевата група по телефона, както и чрез обходи на място. Извадката е от шестте района на гр. Пловдив.

Община Пловдив апелира гражданите за съдействие при попълване на въпросника.

С изпълнението на проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди с източник битовото отопление с твърдо гориво.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини