Община Пловдив кандидатства за техническа помощ за инвестиции в зоологическaта градинa

Община Пловдив кандидатства с проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологическaта градинa на територията на Община Пловдив“ по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, приоритетна ос „Биологично разнообразие“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027. Той е насочен към набавянето на нужните документи, свързани с дейността и развитието на зоологическaта градинa. Тези документи ще позволят своевременното участие в  последващи процедури за финансиране на проекти по Програма „Околна среда“ за реконструкция на зоологически градини. Настоящият проект ще даде възможност за изработването на план за развитие на зоологическата градина и други стратегически документи, които ще са необходими в бъдеще. Исканото финансиране е 200 хиляди лева, което е максималният допустим размер по процедурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Община Пловдив кандидатства за техническа помощ за инвестиции в зоологическaта градинa

Община Пловдив кандидатства с проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологическaта градинa на територията на Община Пловдив“ по процедура Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, приоритетна ос „Биологично разнообразие“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027.

Той е насочен към набавянето на нужните документи, свързани с дейността и развитието на зоологическaта градинa. Тези документи ще позволят своевременното участие в  последващи процедури за финансиране на проекти по Програма „Околна среда“ за реконструкция на зоологически градини.

Настоящият проект ще даде възможност за изработването на план за развитие на зоологическата градина и други стратегически документи, които ще са необходими в бъдеще.

Исканото финансиране е 200 хиляди лева, което е максималният допустим размер по процедурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини