Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Пловдив

Общественото обсъждане на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) 2021-2027 на Община Пловдив ще се проведе от 16,00 часа в залата на градския парламент. ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на града, както и връзките със съседни и други общини, като осигурява координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Пловдив - изглед - туристи

Общественото обсъждане на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) 2021-2027 на Община Пловдив ще се проведе от 16,00 часа в залата на градския парламент.

ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на града, както и връзките със съседни и други общини, като осигурява координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини

Харесайте Facebook страницата ни