Избори 2024

Водещи новини

Кандидатстването за подмяна на старите печки с нови екоуреди продължава

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Чист въздух за Пловдив - екологични отоплителни уреди
Снимка: община Пловдив

Община Пловдив напомня на гражданите, одобрени за получаване на нови екологични отоплителни уреди, че сключването на договори се осъществява единствено по предварително изготвен график. Представители на екипа на проекта уведомяват гражданите по телефона за деня и часа, в който трябва да се явят в общината за подписване на договора. За момента то се извършва единствено в Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9.

Умоляват се гражданите да спазват предварително записаните часове и при сключване на договора да предоставят необходимите документи. Същите могат да бъдат намерени на следния линк: https://bit.ly/3Uy8r61

Вече започна монтажът на топловъздушни камини на пелети, който също се извършва по предварително изготвен график. През следващата седмица предстои да започне и поставянето на климатици на домакинствата. Подадените заявления показват, че най-голям интерес гражданите имат към отоплителните уреди на ток, следвани от тези на пелети и газ.

Кандидатстването за подмяна на старите печки с нови екоуреди продължава. Попълнени и подписани декларации за участие гражданите могат да подават всеки работен ден от 08:30 до 17:15 ч. в деловодството на Община Пловдив, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1, в районните администрации, както и онлайн на имейл [email protected] Повече информация за необходимите документи за участие можете да намерите тук: https://bit.ly/3yPGn5j Всички одобрени кандидати следва да попълнят и декларация за платени данъци, която може да бъде изтеглена тук: https://bit.ly/3cbexYw

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 13 862 232,11 лева, от които 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд и 2 079334,81 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив