в Пловдив / кандидатстване

Етикет: кандидатстване

Новини за кандидатстване

Започна кандидатстването за прием в първа група на детските градини в Пловдив за учебната 2024/2025 г. Обявени са 2151 свободни места. За родените през 2021 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2024 г. и могат да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2024/2025 г., първото основно класиране ще е на 14 май 2024 г. Свободните места за него са публикувани на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив /dz-priem.plovdiv.bg/. Препоръчваме на родителите да кандидатстват след като се запознаят с публикуваните свободни места. Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 13.05.2024 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорa на детскaтa градинa, която е първо желание за прием (за тях крайният срок е 10.05.2024 г.). По-ранната регистрация не дава предимство при класиране. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни […]

Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2024/2025 година (за родените през 2017 година деца) започва на 13 май. Родителите ще могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив – http://priem.plovdiv.bg, в която ще бъдат обявени свободните места. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок, който за първото класиране е 5 юни 2024 г. Резултатите от него ще станат ясни на 6 юни. Следват още две класирания – на 17 юни и 26 юни. Утвърденият график с всички срокове за предвидените 3 класирания за прием през 2024 година е публикуван на интернет страницата на системата в раздела с „Нормативни документи“ и към „Ръководството за родителя“. Ако останат незаписани деца след последното трето класиране, родителите им ще могат да подават заявления на място в училищата с останали свободни места. Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание. За тези случаи срокът за участие в първото класиране е до 4 юни 2024 г. Важно условие е подаването само на едно заявление – по интернет или на хартиен носител, защото […]

Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2023/2024 година ( за родените през 2016 година деца) започва на 10 май. Родителите могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив – http://priem.plovdiv.bg, където ще бъдат обявени свободните места. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок, който за първото класиране е 31 май 2023 г. Резултатите от него ще станат ясни на 2 юни. Следват още две класирания – на  15 юни и 27 юни. Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание, в срок до 30 май 2023 г. Важно условие е подаването само на едно заявление – по  интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете. Очаква се кандидатстващите деца с регистрация в Пловдив да са приблизително 3200 – колкото беше приемът и през предходната година. По предварителни данни на обобщения проект за план-приема местата ще са над 3400 в 45 общински училища. Това означава, че са осигурени места за всички деца. Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето. Най-голям брой точки […]

От 20 декември е отворена процедура за кандидатстване за „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“ , съобщиха от МРРБ. Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Конкретните цели са: Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради; Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради; Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес; Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия; Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд. Община Пловдив уведомява всички заинтересовани граждани, че могат да се запознаят с насоките за кандидатстване на следните линкове: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/ https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525 Крайният срок за кандидатстване по процедурата изтича на 31.05.2023 година в 17:00 часа, а документите се подават в районните кметства в Пловдив.

Община Пловдив напомня на гражданите, одобрени за получаване на нови екологични отоплителни уреди, че сключването на договори се осъществява единствено по предварително изготвен график. Представители на екипа на проекта уведомяват гражданите по телефона за деня и часа, в който трябва да се явят в общината за подписване на договора. За момента то се извършва единствено в Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9. Умоляват се гражданите да спазват предварително записаните часове и при сключване на договора да предоставят необходимите документи. Същите могат да бъдат намерени на следния линк: https://bit.ly/3Uy8r61 Вече започна монтажът на топловъздушни камини на пелети, който също се извършва по предварително изготвен график. През следващата седмица предстои да започне и поставянето на климатици на домакинствата. Подадените заявления показват, че най-голям интерес гражданите имат към отоплителните уреди на ток, следвани от тези на пелети и газ. Кандидатстването за подмяна на старите печки с нови екоуреди продължава. Попълнени и подписани декларации за участие гражданите могат да подават всеки работен ден от 08:30 до 17:15 ч. в деловодството на Община Пловдив, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1, в районните администрации, както и онлайн на […]