ЕСУТ прие окончателния проект за изменение на ОУП на Пловдив

Експертният съвет по устройство на територията прие окончателния проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Пловдив. Заради големия интерес към заседанието, то се проведе в заседателната зала на Общинския съвет. Предстои гласуването на Плана от ОбС на града, а влизането му в сила ще е след обнародване на сроковете в Държавен вестник, като евентуално постъпили жалби не спират неговото действие, обясни главният архитект на Общината Димитър Ахрянов. Планът касае развитието на Общината в следващите 15-20 години. Той ще създаде рамка, която не може да се надскача, заяви още главният архитект. В проекта се залагат повече зелени площи, регулиране на новите строежи и намаляване на процеса на презастрояване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Пловдив - изглед

Експертният съвет по устройство на територията прие окончателния проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Пловдив. Заради големия интерес към заседанието, то се проведе в заседателната зала на Общинския съвет.

Предстои гласуването на Плана от ОбС на града, а влизането му в сила ще е след обнародване на сроковете в Държавен вестник, като евентуално постъпили жалби не спират неговото действие, обясни главният архитект на Общината Димитър Ахрянов.

Планът касае развитието на Общината в следващите 15-20 години. Той ще създаде рамка, която не може да се надскача, заяви още главният архитект.

В проекта се залагат повече зелени площи, регулиране на новите строежи и намаляване на процеса на презастрояване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини