Централна Избирателна Комисия назначи съставите на 16-та и 17-та РИК в Пловдив и областта

Централна Избирателна Комисия назначи съставите на 16-та и 17-та Районна избирателна комисия – Пловдив град и Пловдив област. Това се случи след като миналата седмица на консултациите в областната управа представителите на политическите партии не се разбраха за ръководните места. Районната избирателна комисия в 16-ти изборен район – Пловдив е в състав от 17 членове, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Николаев Сухоруков ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Костадинова Шарланджиева ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Младенов Петров СЕКРЕТАР: Минка Алдамирова Сърнешка ЧЛЕНОВЕ: Тодор Георгиев Анчев Станислава Минчева Колева-Трендафилова Илиан Руменов Иванов Мирослав Тенев Тенев Изабела Светлозарова Петкова Ангел Николаев Първановски Румен Николаев Георгиев Сюрия Юсуф Дене Виолета Неделчева Константинова Нед Чавдаров Златев Антон Костадинов Вътов Димитър Василев Згуров Траян Димитров Узунов Районната избирателна комисия в 17-ти изборен район – Пловдивски ще е в състав от 17 членове, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Христов Радунчев ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сузана Николова Николова ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Костадинова Костадинова СЕКРЕТАР: Ферад Есад Мурад ЧЛЕНОВЕ: Росица Ангелова Гавазова Стелияна Димитрова Немцова-Карамфилова Николай Руменов Кючуков Антон Желязков Карагачлиев Иван Милков Кърчев Никола Атанасов Коцелов Мария Атанасова Пейчева Райна Лалова Дончева Радина Бойчева Петрова Петя Павлова Кирова Добромир Димитров Алексов Нина Стоянова Георгиева Йордан Иванов Цаков Районните избирателни комисии встъпват в правомощията си на 11 февруари 2023 г. Решенията […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Централна Избирателна Комисия - ЦИК - избори - резултати

Централна Избирателна Комисия назначи съставите на 16-та и 17-та Районна избирателна комисия – Пловдив град и Пловдив област. Това се случи след като миналата седмица на консултациите в областната управа представителите на политическите партии не се разбраха за ръководните места.

Районната избирателна комисия в 16-ти изборен район – Пловдив е в състав от 17 членове, както следва:

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Николаев Сухоруков
 • ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Костадинова Шарланджиева
 • ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Младенов Петров
 • СЕКРЕТАР: Минка Алдамирова Сърнешка

ЧЛЕНОВЕ:

 • Тодор Георгиев Анчев
 • Станислава Минчева Колева-Трендафилова
 • Илиан Руменов Иванов
 • Мирослав Тенев Тенев
 • Изабела Светлозарова Петкова
 • Ангел Николаев Първановски
 • Румен Николаев Георгиев
 • Сюрия Юсуф Дене
 • Виолета Неделчева Константинова
 • Нед Чавдаров Златев
 • Антон Костадинов Вътов
 • Димитър Василев Згуров
 • Траян Димитров Узунов

Районната избирателна комисия в 17-ти изборен район – Пловдивски ще е в състав от 17 членове, както следва:

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Христов Радунчев
 • ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сузана Николова Николова
 • ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Костадинова Костадинова
 • СЕКРЕТАР: Ферад Есад Мурад

ЧЛЕНОВЕ:

 • Росица Ангелова Гавазова
 • Стелияна Димитрова Немцова-Карамфилова
 • Николай Руменов Кючуков
 • Антон Желязков Карагачлиев
 • Иван Милков Кърчев
 • Никола Атанасов Коцелов
 • Мария Атанасова Пейчева
 • Райна Лалова Дончева
 • Радина Бойчева Петрова
 • Петя Павлова Кирова
 • Добромир Димитров Алексов
 • Нина Стоянова Георгиева
 • Йордан Иванов Цаков

Районните избирателни комисии встъпват в правомощията си на 11 февруари 2023 г. Решенията на ЦИК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини