Откриването е от 18:00 часа във фоайето на пловдивската Драма.