в Пловдив / превенция

Етикет: превенция

Новини за превенция

Постоянен съвет за превенция на домашното насилие с участието на прокурори, съдии, полицаи, представители на местната власт и неправителствени организации ще бъде създаден в Пловдив, а участниците в него ще се събират на всеки три месеца. Това стана ясно днес на кръгла маса „Не на насилието. Законът и мерките за защита на пострадалите“, която се проведе по инициатива на Апелативна прокуратура – Пловдив. В срещата участваха Иван Перпелов, прокурор в АП-Пловдив, Галина Андреева – Минчева, заместник окръжен прокурор, Чавдар Грошев, районен прокурор, Атанас Илиев, зам.-районен прокурор, Виделина Куршумова, съдия в Окръжен съд-Пловдив, Александър Точевски, зам.-председател на Районен съд-Пловдив, Димитър Ангелов и Мария Димитрова от ОД на МВР – Пловдив, Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политика“ в община Пловдив, Надя Танева, директор на „Социално подпомагане“. Кръглата маса се проведе по идея и съвместно със сдружение „Зонта клуб“-Пловдив, организация, която се занимава изключително с подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Участие в срещата взе Невена Божилова, президент на „Зонта клуб“, както и още пет представители на сдружението. В дискусията се включиха Таня Георгиева, директор на БЧК-Пловдив, Антоанета Саралийска, специалист „Младежки дейности“ в БЧК-Пловдив, трима доброволци от Младежката организация на БЧК. На кръглата маса участваха адвокат Мишо Гръблев от фондация „Да“,  неправителствена […]

Община Пловдив започва кампания за превенция на репродуктивните заболявания, в рамките на която ще се проведат безплатни скринингови изследвания на жители на Пловдив на възраст до 35 години. Изследванията ще се осъществяват в „Диагностично-консултативен център І – Пловдив”, пл. „Понеделник пазара” № 5 и ще обхванат 80 мъже и 78 жени. Пакетът от процедури включва: за жени – преглед при специалист акушер-гинеколог с вземане на цитонамазка и изследване на Антимюлеров хормон; за мъже – преглед при специалист уролог за наличие на варикоцеле, изследване на спермограма по критериите на СЗО и виталност на сперматозоидите. Желаещите да се включат в кампанията трябва да отговарят на следните критерии: да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив; да нямат задължения към Община Пловдив по отношение на местни данъци и такси; да нямат прекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за участие в скрининговото изследване; да са пълнолетни – във възрастовата граница до 35 години; да не са поставени под запрещение към момента на провеждане на скрининговото изследване; да не са включени в процедура за лечение на стерилитет. Документите за участие в скрининговото изследване можете да намерите публикувани на сайта на Община Пловдив, в секция „Обяви“. Те ще се […]