в Пловдив / Областен кризисен щаб

Етикет: Областен кризисен щаб

Новини за Областен кризисен щаб

Областният управител Ангел Стоев обяви готовност за свикване на Областния кризисен щаб заради прогнозите за очаквани обилни валежи в Пловдивския регион. Опасността от високи води обстановката се следи непрекъснато и при необходимост ще се реагира незабавно,  както е предвидено в областния план за реакция при бедствия и аварии. „Още в началото на седмицата беше получено разпореждане от Министерски съвет за предприемане на адекватни мерки. В тази връзка съм изпратил писма до кметовете на всички общини, до ръководителите на РДПБЗН – Пловдив, „Напоителни системи“, Областно пътно управление, в които съм поискал да бъде направен оглед на речните корита, дигите и дерета. Също така съм изискал информация за критичните участъци във всяка една община и какви действия се предприемат за тяхното обезопасяване“, заяви областният управител на област Пловдив Ангел Стоев. По информация от общините са взети превантивни мерки и е създадена организация за почистване на опасните участъци. Осигурено е 24-часово наблюдение на нивото на реките и язовирите, за да има възможност за реакция при опасно покачване на водите. Създадена е мобилизация на доброволните формирования, уведомени са и пътноподдържащите фирми за подпомагане с техника. „Има някои критични участъци по поречието на река Стряма на територията на Община Марица. Там има диги, които трябва […]

Под ръководството на областния управител на област Пловдив Ангел Стоев се проведе тренировъчно учение на Областния щаб за защита при бедствия. „Целта бе да отработим взаимодействието между органите на изпълнителната власт и координацията на силите от Единната спасителна система (ЕСС) при активиране на плана за защита на населението при евентуално повишаване на радиоактивността“, обясни Ангел Стоев – председател на Областния кризисен щаб. В учението участваха ръководителите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, на ОД на МВР-Пловдив, на гарнизон Пловдив, РЗИ-Пловдив, Басейнова дирекция, РИОСВ-Пловдив, РУО-Пловдив, „ВИК“-Пловдив, ЦСМП-Пловдив, БЧК, доброволните формирования и други ведомства. По време на тренировката беше симулирано проиграване на целия план, бяха коментирани проблемните точки и бе обобщен ясен алгоритъм за действие при сигнал за радиационна авария, която би могла да засегне територията област Пловдив. „Практическото учение беше навременно и изключително успешно. Всяка една от институциите е наясно каква е ролята й и какви действия трябва да предприеме. През последните години се е работило само по актуализиране на Плана за защита при бедствия и не са провеждани практически тренировки, ЕСС не е била обезпечена на необходимото ниво. Служебното правителство предприе конкретни мерки и действия в тази посока и се надявам те да продължат да се реализират и от следващото редовно правителство“, коментира […]