Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за септември е 1 800 лева

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Пари - заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за септември е 1 800 лева, съобщават от Териториално статистическо бюро ЮГ към Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2023 г. тя се увеличава спрямо второ тримесечие с 3.6%. Най-голямо увеличение в заплащането се наблюдава в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 21.1%, „Образование“ – 14.5% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.8%.

Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1.0% и „Други дейности“ – с 0.8%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през трето тримесечие на 2023 г. са получили заетите в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 278 лв. Най-ниско платени са били работещите в хотели и ресторанти – 1 098 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през трето тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14.3%, а в частния сектор – с 15.9%.

По размер на средното възнаграждение Пловдивска област продължава да заема шесто място сред 28-те области в страната с 1 736 лева. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 2 722 лв. Средната месечна работна заплата за страната е 2 000 лв. – с 264 лв. или 15.2% по-висока от тази за област Пловдив.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл
© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив