Избори 2024

Водещи новини

РИОСВ – Пловдив със „зелена“ иновация

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
РИОСВ - Пловдив

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) надгради системата си за обмен на документи като поредна стъпка към електронното управление в администрацията. Става дума за електронна препоръчана поща, чрез която сигурно се изпращат и получават съобщения. Тя е успешно интегрирана в деловодната система на институцията от ноември.

От възможностите, които предлага електронната препоръчана поща могат да се възползват както физически и юридически лица, така и административните органи; лицата, осъществяващи публични функции; организациите, предоставящи обществени услуги. Системата за сигурно електронно връчване включва комплекс от ресурси и услуги по изпращане и получаване на съобщения между активни доставчици и получатели на електронни административни услуги, които са регистрирани в нея. Достъпът до системата се осъществява през уеб интерфейс, на електронен адрес https://edelivery.egov.bg

На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат. Позитивите са както за потребителите на услуги, така и за институцията.

За достъп до системата не е задължително гражданите да притежават електронен подпис. Регистрацията е възможна и чрез Персонален Идентификационен Код (ПИК), получен от НАП или НОИ. Получени или изпратени чрез системата съобщения се считат за официално изпратени (съответно получени) без възможност да бъдат оспорвани фактът на изпращането и получаването и времето, когато дадено съобщение и прикачени документи са били изпратени, получени и отворени. Всеки потребител, който я използва автоматично получава входящ номер от РИОСВ – Пловдив, чрез който впоследствие може да прави справки.

Ползите са и за околната среда, като иновацията е пример за добра „зелена“ практика. Подобряването на управлението на използваните ресурси (основно хартия, хартиени изделия, тонер) е стъпка към намаляване на замърсяването. Отпадането на необходимостта от физическо присъствие в административната сграда на институцията е принос към облекчаване на натоварения трафик в града и негативните ефекти от него.

Документооборотът на РИОСВ – Пловдив е значителен, а кореспонденцията се увеличава всяка година. От началото на 2022 г. в екоинспекцията са постъпили и изпратени 30 650 писма, някои от които съдържат повече от един документ. Приложеното нововъведение може да спести на месец средно 1000 листа хартия, 400 лева от пощенски разходи, както и допълнителни офис консумативи. Това е облекчение особено за жителите на по-отдалечените населени места. Администрацията на РИОСВ – Пловдив се надява повече граждани, организации и администрации да направят регистрация в Системата и да се възползват от функционалностите ѝ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив