Избори 2024

Водещи новини

РИОСВ – Пловдив със строги предписания към общините за контрол на отпадъците

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
РИОСВ - Пловдив

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) постави срок до 15 февруари на кметовете на общините на територията си да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите си за управление на отпадъците.

До тази дата те трябва да изготвят краткосрочни и дългосрочни планове за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии, които да изпратят на екоинспекцията. Тези планове трябва да включват мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното събиране), съхраняването, транспортирането, третирането на битови и строителни отпадъци във всяко едно населено място по такъв начин, че да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуването на сметища и повторното замърсяване на вече почистени терени.

На всички кметове е дадено предписание нерегламентираните сметища да бъдат почистени до края на месец март, и да не допускат  последващо замърсяване.

След този срок екипи на РИОСВ – Пловдив започват проверки за изпълнението на предписанията, и ако не са изпълнени, ще се налагат глоби на градоначалниците.

Освен от кметовете, екоинспекцията е поискала информация и от директора на Областно пътно управление – Пловдив за предприетите от институцията действия за контрол на замърсяването с отпадъци от пътните платна и съоръжения, обслужващите зони и крайпътните обслужващи комплекси. Тези територии е необходимо да бъдат почистени също най-късно до 31 март, след което предстоят строги проверки.

От екоинституцията се обръщат към гражданите с апел да проявят отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, а в случай, че се натъкнат на нерегламентирани сметища, да сигнализират съответната община за местоположението им.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив