Ремонтират базата на общинските предприятия Чистота и Градини и паркове

Текущ ремонт на административната база на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“– това е част от третия етап на проекта на Община Пловдив „Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., „Обединена българска банка“ АД, ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД. Идеята е да бъде повишена организационната, техническата и административната осигуреност на двете общински предприятия с цел подобряване качеството на екологичните мерки, поддържане и облагородяване на градските зелени площи и откритите обществени пространства. „С изпълнението на проекта ще предоставим на служителите на двете предприятия по-добри условия за поддържане на чистотата и зелените площи в града и съответно ще бъде повишено качеството на услугите“, коментира зам.-кметът по екология Анести Тимчев, който днес на място се запозна със старта на строителните дейности. След проведената обществена поръчка за изпълнител е избрана фирмата „КОРЕКТ ФАКТОР“ ЕООД. Общата стойност на поръчката е 2 996 670 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е до 150 календарни дни. Одобреното финансиране за целия проект е 9,9 млн. лв., от които 5,84 млн. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Ремонтират базата на общинските предприятия Чистота и Градини и паркове

Текущ ремонт на административната база на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“– това е част от третия етап на проекта на Община Пловдив „Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., „Обединена българска банка“ АД, ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.

Идеята е да бъде повишена организационната, техническата и административната осигуреност на двете общински предприятия с цел подобряване качеството на екологичните мерки, поддържане и облагородяване на градските зелени площи и откритите обществени пространства.

„С изпълнението на проекта ще предоставим на служителите на двете предприятия по-добри условия за поддържане на чистотата и зелените площи в града и съответно ще бъде повишено качеството на услугите“, коментира зам.-кметът по екология Анести Тимчев, който днес на място се запозна със старта на строителните дейности.

След проведената обществена поръчка за изпълнител е избрана фирмата „КОРЕКТ ФАКТОР“ ЕООД. Общата стойност на поръчката е 2 996 670 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е до 150 календарни дни.

Одобреното финансиране за целия проект е 9,9 млн. лв., от които 5,84 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. По проекта вече беше закупена нова техника за „Чистота“ на стойност 3,1 млн. лв., а 3,7 млн. лв. бяха инвестирани в модернизиране на автопарка на „Градини и паркове“.

С нова техника вече разполага и ОП „Зооветеринарен комплекс” – специален електромобил за улов и кастрация на бездомни котки. Проектът е съфинансиран от Национален доверителен екофонд по „Инвестиционна програма за климата за насърчаване използването на електрически превозни средства“. Новият автомобил е напълно безшумен, не отделя вредни емисии и е оборудван за нуждите на екипа на комплекса.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини