Избори 2024

Водещи новини

Професионалисти от 35 държави ще участват в XIV Международна конференция на ICCM

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Пламен панов - Епископската базилика на Филипопол - конференция
Снимка: община Пловдив

В уникалната обстановка на Епископската базилика на Филипопол, днес бяха представени детайли за три важни събития, които предстоят в Пловдив. Освен, че са тематично и идейно свързани, те са резултат от няколко годишен труд, неуморни усилия и отличното партньорство между Община Пловдив, Фондация „Балканско наследство“ и ОИ „Старинен Пловдив“.

В пресконференцията участваха Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив, Иван Василев – председател на Фондация „Балканско наследство“ и доц.д-р Елена Кантарева – Дечева, директор на ОИ „Старинен Пловдив“, художник – реставратор и преподавател в АМТИИ – Пловдив.

За изложбата “Пловдив – град на мозайките 2022”, която е вече подредена в Епископската базилика на Филипопол, разказа доц. д-р Елена Кантарева – Дечева. Проектът е финансиран от община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е логично продължение на “Седмицата на мозайките Пловдив 2021”. Тя ще съпътства и организираната за първи път в България Международна конференция на ICCM. Пловдивчани и гостите на града, сред които и участниците в конференцията, ще могат не само да разгледат изложбата и да се запознаят с едни от най-забележителните мозайки от Античността и съвремието, но и да ги посетят на място. “Пловдив – град на мозайките 2022” се очаква не само да популяризира мозаечното наследство на Пловдив, но и да привлече вниманието на експертите и потенциалните донори към неговото опазване и социализация. Благодарение на надграждането на интернет страницата, пловдивчани ще получат възможност да предлагат включването в него на нови, понастоящем непознати обекти. Проектът ще спомогне популяризирането на маршрута да остане задълго в културния и туристически пейзаж на града като устойчив продукт. Информация може да бъде получена както от разработената от Фондацията „Балканско наследство“ интернет страница на маршрута “Мозайките в Пловдив”, така от обучените от нея екскурзоводи.

Проектът цели да популяризира един специфичен сегмент от културното наследство на Пловдив – мозайките, и да привлече вниманието на обществеността и специалисти към тяхното опазване, бъдеще и въздействие като изкуство и медия. За нас е много важно, че с тази изложба искаме да покажем каква приемственост има в мозаечното изкуство. Да покажем мащабните образци, нашето невероятно наследство от Античността, но и прекрасните образци от 20-ти век, когато това изкуство не е било чуждо на творците и те са сътворили уникални творби. Сега е важно да ги инвентаризираме, поддържаме и популяризираме“, каза още доц. д-р Елена Кантарева.

Предстои провеждането на XIV Международна конференция на Международния комитет за консервация на мозайки ( ICCM ). Детайлите за нея бяха представени от заместник-кмета Пламен Панов. Тя ще се проведе в ДК „Борис Христов“ от 24 – 28 октомври 2022 г., по покана и с домакинството на Община Пловдив. ICCM е организация с над 40 – годишна история, в която членуват повече от 300 професионалисти от 35 държави. Президент на организацията е Роберто Нарди, който е и Директор на Центъра за археологическа консервация в Рим. Той, заедно с Dr. Joan Weinstein – директор на Getty Foundation, ще открият форума на 24-ти октомври в 10 часа.

„Идеята за организиране на мащабната международна конференция – триенале възниква след  домакинството на Пловдив на Международния симпозиум „Консервация и реставрация на мозайки“, който се проведе в Дома на културата „Борис Христов“ през февруари, 2017 г. В него участваха членове на Международния комитет за консервация на мозайки (ICCM) и учени от България, Италия, Франция, Гърция, Тунис, Сирия, Испания, Великобритания и Македония.  Международната конференция ще предостави на всички членове на ICCM възможността да оценят културата и наследството на Пловдив. В същото време, конференцията ще допринесе за укрепването на професионалните отношения между археолози и реставратори на територията на Балканския регион със специалния принос на българските колеги и цялата международна професионална мрежа“, разказа Пламен Панов.

България ще е първата страна без излаз на Средиземно море, в която се организира мащабното събитие.  Един от мотивите да бъде взето решение  за домакинството на Пловдив на XIV-тата Конференция са мозайките от Малката и Епископската базилики, мозайките в Културен център „Тракарт“ както и кандидатурата на Пловдив за включване в постоянния списък на ЮНЕСКО.

Базиликата ще бъде специален обект за научни дискусии и споделяне на ноу-хау от страна на учени от Европа и Близкия изток. Задължително е да се изтъкне и огромния образователен ефект на темите в конференцията върху големия брой млади учени и студенти от България и Балканския полуостров, които ще присъстват на събитието. От гледна точка на общинската администрация, организацията на проявата ще има огромни ползи за града. Тя ще доведе до привличане на значителен интерес както от страна на експерти и учени, така и от страна на чуждестранни туристи и научни общности, интересуващи се от опазване на културно-историческото наследство на Пловдив.

Конференцията ще бъде свидетелство и за яркото ни присъствие в редиците на световната професионална общност в областта на изучаването, консервацията и реставрацията на мозайки. Очаква се градът ни да посрещне експерти от цял свят, международно признати лектори и учени“, каза още заместник-кметът Пламен Панов.

Иван Василев – председател на Фондация „Балканско наследство“, която е съорганизатор на Международната конференция и инициатор на изложбата “Пловдив – град на мозайките 2022”, представи информация за новия проект на фондация „Балканско наследство“ в партньорство с Община Пловдив, финансиран от НФ Култура със заглавие „Новото наследство: подходи на опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България“. В него участват още общините София, Бургас, Велико Търново.

Заедно спечелихме проекта, адресиран към новото наследство. Фасадното наследство във всичките му форми, трябва да бъде добре представено, опазено. Искаме да оценим кое е важно, защото вероятно не всичко е и да го съхраним това наследство за бъдещите поколения“, разказа Иван Василев.

Опазването на монументалното изкуство е кауза, по която работим последователно и от години. В последните 2 години възстановихме мозайките на Йоан Левиев в подлеза на Чифте баня, сграфитото на Георги Божилов – Слона върху фасадата на частна къща до паркинга на Стария град, сега работим по възстановяването на сграфитото на Димитър Киров върху фасадата на сградата на АМТИИ, но темата е много по-широкообхватна, защото тези монументални творби нямат по закон статут на недвижими културни ценности. С проекта от НФ Култура, заедно с фондация „Балканско наследство“, ОИ „Старинен Пловдив“, Стефан Шивачев и експертите от общината ще „мапираме“ тези обекти. Този етап е по-трудоемък, но след него ще подготвим проекти за реставрация  и ще бъдем първата община със собствен фонд, с който да извършим реставрацията. разполагаме с експерти –реставратори и в Стария град и в ГХГ, имаме ресурса община Пловдив да бъде наистина добър стопанин“, допълни още заместник-кметът Пламен Панов.

За конференцията:

Културното наследство е все по-изложено на заплахи, свързани с бързо променящите се физически, социално-икономически, политически и културни течения по света. Изменението на климата и свързаните с него природни бедствия, намалените финансови ресурси, допринасящи за пренебрегването и недостатъчното финансиране, бързата урбанизация и геополитическите конфликти засягат културното наследство с тревожна скорост. Професионалистите в областта на наследството търсят нови подходи и ефективни стратегии за смекчаване на натиска и отрицателното въздействие на промените в регионална, национална и международна обстановка, както и за запазване и осигуряване защитата на важни обекти, колекции и обекти. В своята 14 -та тригодишна конференция ICCM ще изследва опазването на мозайките в един променящ се свят, като се фокусира както върху предизвикателствата, пред които са изправени професионалистите в областта на наследството, така и върху новите възможности, които могат да възникнат от тези условия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив