Избори 2024

Водещи новини

Предлагат пенсионери и ученици да пътуват с карти за 13 лв. в градския транспорт

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Градски транспорт - автобус - линия 20

Пенсионери и ученици ще могат да пътуват в цялата мрежа на градския транспорт в Пловдив с карта за 13 лв. на месец. Това ще стане от 1 април, ако на утрешната сесия Общинският съвет приеме предложението на кмета Здравко Димитров.

Първоначално се предвиждаше картите за ученици да бъдат намалени от 16 на 14 лв., а за останалите преференциални групи – на 15 лв. Още днес обаче от местната управа внасят допълнение всички преференциални месечни карти до края на годината да поевтинеят на 13 лв., без това да е за сметка на общинския бюджет.

Причината е, че предвидените за Пловдив средства от Министерския съвет по приетото в края на януари постановление за допълнително финансиране на градския транспорт, те са се оказали повече от очакваните, обясни заместник-кметът по транспорт Тодор Чонов.

По думите му, Пловдив отново остава единствения голям град в България с най-евтините превозни документи за уязвимите групи.

„За сравнение – цената от 13 лв. на месец е за всички линии на градския транспорт, докато в други градове подобни цени се отнасят само за по една линия“, коментира Чонов.

Ако утре Общинският съвет вземе решение, две седмици по-късно то ще влезе в сила, така че след 21 март вече да могат да се закупуват картите  на по-ниските цени.

Право на пътуване е преференциална персонализирана карта имат:

– лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на община Пловдив; картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;

– студентите редовно обучение, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на Пловдив; картите се издават/зареждат след представяне на лична карта и студентска книжка, и копие от нея със записана текуща учебна година и заверен семестър за периода, за който се иска картата; за абсолвенти правото на преференциално пътуване важи до 30 юни на съответната година.

– докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;

– ученици, учащи се в училища на територията на Пловдив, картите се издават/зареждат срещу списъци, заверени и представени от учебното заведение; допуска се и представянето на „Уверение”, издадено от учебното заведение, че лицето е техен възпитаник и не е включен в представения списък; за абитуриенти правото на преференциални пътувания важи до 30 юни на съответната година.

– всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно- професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социална политика“ на община Пловдив;

– лица с увреждания с над 50% намалена работоспособност – картите се издават/зареждат срещу лична карта и решение на ТЕЛК – оригинал и копие; за карти за лица с придружител името на придружителя се изписва на гърба на картата и се удостоверява при ползване с лична карта; придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, само когато го придружава;

– майки с деца до 3-годишна възраст, отговарящи на условията на чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение, картите се издават/зареждат срещу лична карта и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив