Избори 2024

Водещи новини

От 1 февруари всички деца до 14 години ще пътуват безплатно в градския транспорт

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Деца

От 1 февруари всички деца до 14 ненавършени години ще пътуват с безплатна карта в пловдивския градски транспорт. Това съобщи директорът на общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Георги Стоилов.

Той напомни, че това става възможно след решение на правителството, което още в края на миналата година  прие промени в нормативната уредба, регламентираща субсидиите и компенсациите в обществения транспорт. В съответствие с него вече е задвижена процедурата по промяна в  наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на община Пловдив.

При заявление за издаването на безплатните карти е  необходимо да се покажат документи за възрастта на детето и адресната регистрация на родителя по постоянен или настоящ адрес в Пловдив, както и снимка на детето, която може да е на мобилния телефон. Нови карти ще бъдат издавани също на децата между 7 и 10-годишна възраст, които и сега пътуват безплатно в градския транспорт.

Картите се издават в бюро „Байкал“ и това на ул. „Отец Паисий“. Цената на другите преференциални карти остава 16 лв. на месец за цялата градска мрежа. Ето всички правоимащи групи и съответните документи, които е необходимо да представят:

– лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на община Пловдив; картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;

– студентите редовно обучение, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на Пловдив; картите се издават/зареждат след представяне на лична карта и студентска книжка, и копие от нея със записана текуща учебна година и заверен семестър за периода, за който се иска картата; за абсолвенти правото на преференциално пътуване важи до 30 юни на съответната година;

– докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;

– ученици, учащи се в училища на територията на Пловдив, картите се издават/зареждат срещу списъци, заверени и представени от учебното заведение; допуска се и представянето на „Уверение”, издадено от учебното заведение, че лицето е техен възпитаник и не е включен в представения списък; за абитуриенти правото на преференциални пътувания важи до 30 юни на съответната година;

– всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно- професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социална политика“ на община Пловдив;

– лица с увреждания с над 50% намалена работоспособност – картите се издават/зареждат срещу лична карта и решение на ТЕЛК – оригинал и копие; за карти за лица с придружител името на придружителя се изписва на гърба на картата и се удостоверява при ползване с лична карта; придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия  само когато го придружава;

– майки с деца до 3-годишна възраст, отговарящи на условията на чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение, картите се издават/зареждат срещу лична карта и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив