Обявен е график за доставка и монтаж на климатици по проекта за чист въздух

На сайта на Община Пловдив е обявен график за извършване на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици по проекта за чист въздух за Пловдив. Графикът е индикативен и може да търпи промени. Той ще бъде обновяван всяка седмица и може да бъде намерен в страницата на проекта, в раздел „Графици за извършване на доставка и монтаж на новите отоплителни устройства“: https://tiny.bg/mKWHm. В таблиците гражданите ще намерят определения ден и час за монтаж посредством номера на договора, сключен с Община Пловдив. Монтажът на отоплителните уреди на пелети и радиатори ще започне след приключване на отоплителния сезон или най-късно на 01.04.2023 г. Напомняме, че продължава приемането на заявления по проекта. Попълнени и подписани декларации за участие гражданите могат да подават всеки работен ден от 08:30 до 17:15 ч. в деловодството на Община Пловдив, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1, в районните администрации, както и онлайн на имейл [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Чист въздух за Пловдив - екологични отоплителни уреди
Снимка: община Пловдив

На сайта на Община Пловдив е обявен график за извършване на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици по проекта за чист въздух за Пловдив. Графикът е индикативен и може да търпи промени. Той ще бъде обновяван всяка седмица и може да бъде намерен в страницата на проекта, в раздел „Графици за извършване на доставка и монтаж на новите отоплителни устройства“: https://tiny.bg/mKWHm. В таблиците гражданите ще намерят определения ден и час за монтаж посредством номера на договора, сключен с Община Пловдив.

Монтажът на отоплителните уреди на пелети и радиатори ще започне след приключване на отоплителния сезон или най-късно на 01.04.2023 г.

Напомняме, че продължава приемането на заявления по проекта. Попълнени и подписани декларации за участие гражданите могат да подават всеки работен ден от 08:30 до 17:15 ч. в деловодството на Община Пловдив, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1, в районните администрации, както и онлайн на имейл [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини