Обществената поръчка за почистване на река Марица се проверява от АОП

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
река Марица - почистване
Снимка: Pixabay

Препоръка за предприемане на ефективни действия за почистване коритото на река Марица с цел предотвратяване на бъдещи наводнения, е изплатила омбудсманът Диана Ковачева до служебния вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев, до служебния министър на околната среда и водите Росица Карамфилова, до областния управител на Пловдив Ангел Стоев и кмета на Пловдив Здравко Димитров.

Повод за препоръката са жалби от граждани на Пловдив, които са притеснени от неефективното с години почистване на коритото на реката. В сигналите си те посочват, че занемарената поддръжка е довела до облесяване, като на места високостъблената дървесна растителност не само възпрепятства пряката видимост към бреговете, но и води до намаляване проводимостта на водното течение.

Хората се страхуват, че в условията на все по-чести обилни валежи и възможното рязко повишаване на речния отток, съществува реален риск и заплаха от наводнения с непредвидими последици за целия град.

„Въпреки заявената подкрепа и осигуреното финансиране в размер на милиони левове, механизмите за предотвратяване на вредното въздействие на водите продължават да не се задействат, затормозени от практики с недоизяснен характер, предизвикващи отрицателен обществен отзвук“, пише Диана Ковачева.

По думите й, обявената обществена поръчка от кмета Здравко Димитров за пряко възлагане на почистването на Марица в условията на спешност, се проверява от Агенцията за обществените поръчки. Именно заради процедурата от местната управа обявиха частично бедствено положение.

Омбудсманът изисква по-тясно междуинституционално сътрудничество и степенуване на приоритетните участъци за почистване на реката и обръща внимание, че до момента няма данни за привличането на структури с технически и организационни възможности като Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР за обезопасяването на зоните с най-висок рисков потенциал.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл
© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив