ОбС Пловдив решава с какви средства да се възстанови алеята срещу Водната палата

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Общински съвет - Пловдив

Общински съвет – Пловдив на своя предстояща сесия ще трябва да вземе решение какви средства да бъдат заложени във временния бюджет за възстановяване на паркинга и алеята на булевард „Марица юг“ срещу Водната палата. Едва след това ще стане ясно какви разходи ще се платят за извършените дейности от изпълнителя.

Процедурата за свикване на комисия и подробен анализ на разходите бе приета от съветниците на предишна сесия по повод внесено предложение за изплащане на близо 600 хиляди лева на фирма „ИССА 2000“ за направени разходи по пробива и 150 хиляди лева за ремонт на тротоар и алея.

„Кметът Здравко Димитров предостави на съветниците подробен доклад с приложен протокол за извършените строителни дейности и те са запознати с него. Според доклада, фирмата е изразходвала 593 хиляди лева, като над 450 хиляди струва работният проект на кръстовището на две нива, тъй като обектът е на инженеринг. Други 100 хиляди лева са вложени в подготвителните дейности за пробива. Едва след като общинските съветници гласуват колко средства да бъдат заложени във временния бюджет, може да се пристъпи към разплащане с изпълнителя на дейностите и към възстановяване на паркинга, алеята и зелените площи срещу Водната палата“, заяви заместник-кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев.

Преди да бъде внесен за обсъждане на сесия, докладът на извършените дейности и тяхната стойност се разглежда в постоянните комисиите към Общински съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл
© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив