Нови 14 паралелки по дуално обучение ще бъдат открити през следващата учебна година

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Пловдив - изглед - туристи

Заместник-кметът по образование Стефан Стоянов се срещна с директорите на професионалните гимназии с дуално обучение. За шеста година Община Пловдив подпомага формирането на дуални паралелки в държавни и общински образователни институции в училищното образование.

„През последните години приемът в професионалните гимназии се повишава и една от основните причини е дуалното образование. То предлага ясна перспектива за децата, в резултат на което те излизат подготвени на пазара на труда, което позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане“, коментира Стоянов.

За следващата учебна 2023/2024 година в план-приема са включени 14 нови дуални паралелки, както следва:

1. ПГЕЕ

 • професия „Електротехник“ – специалност „Електрообзавеждане на производството“
 • професия „Техник на електронна техника“ – специалност „Микропроцесорна техника“
 • професия „Техник по автоматизация“ – специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“

2. ПГВАД „Христо Ботев“

 • професия „Техник-технолог в дървообработването“ – специалност „Мебелно производство“ (подгрупа)
 • професия „Техник-технолог в дървообработването“ – специалност „Тапицерство и декораторство“ (подгрупа)

3. ПГХТТ

 • професия „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ – специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“
 • професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ – специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“

4. ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“

 • професия „Машинен техник“ – специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 • професия „Мехатроника“ – специалност „Мехатроника“
 • професия „Авиационен техник“ – специалност „Ремонт на летателни апарати“

5. ПГ по машиностроене

 • професия „Техник по транспортна техника“ – специалност „Пътно-строителна техника“
 • професия „Техник по подемно-транспортна техника“ – специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“
 • професия „Техник по транспортна техника“ – специалност „Електрически превозни средства“
 • професия „Машинен техник“ – специалност „Технология на машиностроенето“

6. СУ „Черноризец Храбър“

 • професия „Графичен дизайнер“ – специалност „Графичен дизайн“

Първото класиране за прием в 8 клас е до 12.07.2023 г.

В Община Пловдив са сформирани общо 57 дуални паралелки, като в момента функционират 53 в 7 професионални гимназии и 1 средно училище. Вложените средства от 2018 до 2022 година са 167 980 лв. Община Пловдив финансира всяка обявена паралелка за маркетингови и рекламни дейности, така че да бъдат популяризирани дуалните обучения. За 2023 година отпуснатите от общинския бюджет средства са в размер на 50 000 лв. или приблизително 3 570 лв. за всяка една от паралелките.

Дуалното образование залага в учебните програми както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Предимствата на обучението чрез работа са много, особено за самите ученици, които освен че получават заплащане, придобиват и практически опит по време на обучението си.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл
© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив