Избори 2024

Водещи новини

Населението на област Пловдив се е увеличило с 5 120 души през 2023 година

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Пловдив - централна улица - изглед

През 2023 г., област Пловдив отбелязва значителна вътрешна миграция, с над 5.5 хил. души, които са променили адреса си в рамките на областта и страната. Най-голямо движение се наблюдава от градовете към селата, с почти 2.4 хил. души, които са сменили местоживеенето си. В резултат на тези преселвания, населението на селата се е увеличило с 801 човека.

От друга страна, 10 558 души са избрали област Пловдив за свое ново местоживеене, като са се преселили от други части на страната. В резултат на тези миграционни потоци, населението на областта се е увеличило с 5 120 души през 2023 г. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Юг, част от Националния статистически институт.

През изминалите 12 месеца област Пловдив отбелязва отново продължаващ процес на застаряване на населението, при същевременно увеличение на броя на живородените деца и намаляване на броя на умрелите лица. Въпреки това, детската смъртност се увеличава, а броят на сключените граждански бракове и бракоразводите намалява.

Населението на областта е 633 586 души, като жените са повече (52.3%). Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, като 22.5% от населението е на възраст 65 и повече години.

През 2023 г. са родени 6 146 деца, от които 99.5% са живородени. Въпреки това, броят на умрелите е 9 168 души, което води до отрицателен естествен прираст на населението от минус 3 050 души.

През същата година са регистрирани 2 177 юридически брака, като броят на регистрираните бракоразводи е 893. Голяма част от разводите са по взаимно съгласие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив