Избори 2024

Водещи новини

МУ Пловдив и Дирекция „Здравеопазване“ ще си сътрудничат

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Работна среща между Медицински университет и дирекция Здравеопазване
Снимка: община Пловдив

Работна среща между академичната общност на Медицински университет Пловдив в лицето на ректора проф. д-р Мариана Мурджева и заместник-ректорите проф. Анастас Баталов и проф. Благой Маринов, директорът „Здравеопазване“ към Община Пловдив д-р Калин Калинов, членове на здравната комисия към Общински съвет-Пловдив и управители на общински лечебни заведения начерта основните насоки за работа в краткосрочен и средносрочен план за справяне с очакваната криза в болничната и доболнична помощ.

Доктор Калинов запозна присъстващите с текста на съвместно изготвен меморандум за сътрудничество, който предстои да бъде подписан между Дирекция Здравеопазване на Община Пловдив и Медицинския университет. Това ще даде възможност на специализанти от общинските лечебни заведения да повишат квалификацията си в научните центрове на университета, а в същото време студенти от МУ Пловдив ще могат да специализират в пловдивските общински болници.

„Така ще се работи и за преодоляване на кадровия дефицит в общинските лечебни заведение, което е един от сериозните проблеми за нас. Община Пловдив ще предложи на принципала Общински съвет да гласува отпускането на 45 хиляди лева от средствата, получени от дейността на тези заведения, които са търговски дружества, да бъдат насочени за изплащане на стипендии на студенти, след което те да започнат работа в нашите болници“, коментира доктор Калинов.

Участниците в срещата очертаха трите най-големи проблема, пред които е изправено общинското здравеопазване – подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, липсата на достатъчно кадри и галопиращите цени на лекарства и консумативи, които са изпреварили индексирането на клиничните пътеки – основен източник на финансиране за болниците.

Голямата част от болниците и ДКЦ-та вече са започнали работа  по отношение на подобряване на енергийната ефективност на сградния си фонд. Започнала е паспортизация на сградите и обследване за енергийна ефективност, но сериозен проблем при реализиране на това намерение са липсващи архитектурни планове на сградите.

„Фактът, че близо 20 години е нямало такова звено в Община Пловдив, което да е ангажирано със здравеопазването, дава своя негативен ефект, защото тези книжа щяха да бъдат съхранени или отново извадени, а не тепърва да започваме отначало“, коментира шефът на Общинското здравеопазване.

Той призова колегите към засилена взаимопомощ, защото само така общинските болници могат да бъдат конкурентни на частните като оборудване и наличие на специалисти.

„На следваща среща ще направим задълбочен анализ и ще обсъдим възможностите за преструктуриране на общинското здравеопазване. Не е изключено да се стигне и до сливане на лечебни заведения, но това категорично трябва да стане на базата на равнопоставеност, а не да обединяваме едно добре работещо с губещо заведение“, каза в заключение доктор Калинов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив